Wykładnia prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykładnia prawa  - strona 1 Wykładnia prawa  - strona 2 Wykładnia prawa  - strona 3

Fragment notatki:


w 3 (21. 10.2010) Wykładnia prawa To interpretacja, sposób myśleniowy dążący do ustalenia sensu norm prawnych Podział ze względu na: Autora: Autentyczna zwykle dokonywana jest przez ten sam organ, który ustanowił daną normę przyjmuje się, że ma ona moc prawną równą mocy prawnej aktu normatywnego , który został poddany interpretacji jest to wykładnia o mocy powszechnie obowiązującej. Sądowa dokonywana przez sądy oraz inne organy orzekające
nie ma mocy powszechnie obowiązującej.
, np.: zmarł pracownik, a nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego (płatnego); czy rodzinie zmarłego należy się równowartość niewykorzystanego urlopu? Jeżeli założymy, że prawo do urlopu jest prawem osobistym, czyli niezbywalnym to nie należy wypłacić rodzinie pieniędzy. Jeżeli natomiast założymy, że prawo do urlopu jest prawem majątkowym to powinno się wypłacić pieniądze rodzinie zmarłego ZASADA PRAWNA - uchwalana jako reguła interpretacyjna, obowiązująca do chwili uchwalenia ZASADY PRZECIWNEJ
Naukowa (doktrynalna) Nie ma mocy powszechnie obowiązującej
Jest zawarta w podręcznikach
Ma tym większe znaczenie im większej rangi autorytet jej dokonał
W glosach to recenzja wyroku
Życia codziennego Dokonuje jej każdy człowiek kiedy styka się z prawem
, np.: rozmawiając z policjantem a temat złamania przepisu Metodę: Gramatyczna Podstawowy rodzaj
Dokonywana zawsze
Słowa użyte w tekście normatywnym należy rozumieć w sposób prawniczy
Żadnego ze słów użytego w tekście normatywnym nie można usunąć ani zmienić
Należy zwracać uwagę na budowę syntaktyczną zdania
Logiczna Posługujemy się modelami, schematami wnioskowania logicznego Jeżeli wolno więcej to wolno mniej np. jeżeli można bronić się przed napastnikiem (zabić go) to tym bardziej można go zranić Jeżeli nie wolno mniej to nie wolno więcej np.: jeżeli nie wolno za granicę stanu wywozić banknotu 500$ to tym bardziej nie wolno wywozić banknotu 1000$ Wnioskowanie a'contario - na przeciwieństwo np.: roszczenie majątkowe się przedawniają, czyli roszczenia niemajątkowe nie przedawniają się
Systemowa Opiera się na zasadach:
Przy interpretacji najpierw zastanawiamy się jakie jest miejsce interpretacji normy w systemie prawa
A później jakie jest miejsce w akcie normatywnym np.: w PK dopóki nie udowodni się że ktoś jest winny uznajemy go za niewinnego (domniemanie niewinności), w prawie finansowym wszelkie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść skarbu państwa
Celościowa (teleologiczna, funkcjonalna)

(…)

… kosztem możliwie małego nakładu sił i środków, czy właściwie wykorzystują przydzielone im mienie i fundusze, czy eliminują ze swej działalności złą organizację, nieporządek, niegospodarność
Przedkłada Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej
Ma obowiązek przedstawić Sejmowi wynikające z kontroli zarzuty, dotyczące działalności
Członków Rady Ministrów
Kierowników urzędów centralnych
Prezesa NBP
Osób kierujących instytucjami wskazanymi przez ustawę (Kancelaria Prezydenta, Kancelarie Sejmu i Senatu, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i In.)
RADA MINISTRÓW (RZĄD)
Organ władzy wykonawczej, który na co dzień kieruje państwem
Prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną
Stoi na czele całego systemu administracji rządowej…
… organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi
Kontroluje działalności organów administracji rządowej (rząd, ministrowie, inne naczelne i centralne organy administracji państwowej), NBP, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych
W węższym zakresie może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz