Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji

note /search

Wykładnia prawa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1477

w 3 (21. 10.2010) Wykładnia prawa To interpretacja, sposób myśleniowy dążący do ustalenia sensu norm prawnych Podział ze względu na: Autora: Autentyczna zwykle dokonywana jest przez ten sam organ, który ustanowił daną normę przyjmuje się, że ma ona moc prawną równą mocy prawnej aktu normatywnego ...

Zobowiązania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2044

w 8,9,10 (02.12.2010, 09.12.2010, 16.12.2010) 3 Księga KC- Zobowiązania Normuje stosunki zobowiązaniowe, które powstają między wierzycielem i dłużnikiem, dając temu pierwszemu prawa podmiotowe względne, skuteczne względem dłużnika. Zobowiązanie (Stosunek zobowiązaniowy) stosunek cywilnoprawny mię...