Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 44

Metody doboru pracowników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalena Stuss
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1519

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.    Dobor pracownikow.  Dobor kadr – zespoł działań mający na celu pozyskiwanie odpowiednich ludzi do organizacji i  doprowadzenie do właściwej obsady wakujących stanowisk pracy, aby zapewnić ciągłe i sprawne  funkcjonowanie organizacji.  Metody doboru:  Dobor wewnęt...

Nowożytność-POSTACIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Markiewicz
 • Historia Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3199

  - Stanisław Hozjusz zm. 1579– polsk i humanista,  poeta,  sekretarz królewski,  sekretarz wielki  koronny, d yploma ta, biskup chełmiński  i warmiński,  kardynał, teolo g-polemista, jeden z  czołowych przywódców polskiej i europejs...

Nowożytna historia Polski- daty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Markiewicz
 • Historia Polski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1694

1493- sejm w Piotrkowie, początek parlamentyzmu polskiego  1493-94- wojna z Moskwą  1494- zjazd w Lewoczy  1495- uchwała wyrzucająca Żydów z wlk. Ks. Litewskiego; ślub Aleksandra z córką cara  Heleną   1497- klęska bukowińska  1499- sojusz w Węgrami i Mołdawią; unia krakowsko- wileńska  1500- soj...

Nowożytna historia Polski- pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Markiewicz
 • Historia Polski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1624

Konfederacja  (łac.  c onfoederatio  związek) – związek zawiązywany przez duchowieństwo,  szlachtę  i miasta w  celu realizacji własnych celów, tworzony  w Polsce  i n a Litwie  w wieka ch XIII- XIX.  Jej genezy należy szukać w  średniowiecznym p rawie oporu  (łac.  ius resistendi ) przeciwko wła...

Nowożytna historia Polski- traktaty, pojęcia, pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Markiewicz
 • Historia Polski
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2352

TRAKTATY:      Wielki Waradyn – 1538: Ferdynand Habsburg – Jan Zapoyla    Traktat poswolski – 1557: Wilhelm Furstenberg – Zygmunt August     Kongres w Szczecinie – 1570: Dania, Lubeka, Szwecja     Jam Zapolski – 1582: Polska – Moskwa     Traktat bytomsko – będziński – 1589: Habsburgowie – Po...

Wstęp do ekonometrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Stanisław Maciaszek
 • Ekonometria
Pobrań: 973
Wyświetleń: 3276

Egzamin: pisemny, teoria + zadania    Literatura podstawowa:  - „Ekonometria współczesna” M. Osińska  - „Ekonometria” Maddala  - „Ekonometria” Gruszczyński, Podgórska  - „Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań” (E. Nowak)  - „Wprowadzenie do ...

Panowanie Bolesława Krzywoustego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Wyrozumski
 • Historia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2996

Temat: Panowanie Bolesława Krzywoustego    Większość władców średniowiecznych otrzymywała przydomki, około 90% z nich nosiło  przydomki związane z wadami fizycznymi, dlatego historycy uważali przydomek 'Krzywousty' za  taki właśnie. Ostatnie badania jednak wykazały, że 'krzywousty' oznaczało kied...

Kryzys Państwa Polskiego- kryzys monarchii wczesnopiastowskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Wyrozumski
 • Historia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1645

Temat: Kryzys Państwa Polskiego (kryzys monarchii wczesnopiastowskiej)    Bolesław Chrobry w 1025 roku pozostawił trzech synów: Bezpryma (z Węgierki), Mieszka II i  Ottona (z Emnildy).      Mieszko II był od dziecka przygotow...

Państwo Bolesława Chrobrego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Wyrozumski
 • Historia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2100

Temat: Polska czasów Bolesława Chrobrego    Thietmar: 25 maja roku pańskiego 992 Mieszko sędziwy wiekiem i gorączką zmożony umiera,  pozostawiając księstwo do podziału. Z lisią chytrością łączy je B.Ch., wygnawszy macochę i  rodzeństwo. Pierwszy jego syn Bezprym (z córką margrabiego Rygdaga dziec...

Państwo Mieszka I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Wyrozumski
 • Historia Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1568

Literatura: Szczur – Historia Polski - „Średniowiecze”    Temat: Państwo Mieszka I    Opisy państwa Mieszka I:  1.  Relacja Ibrahima ibn Jakuba  Ibrahim ibn Jakub był pochodzenia żydowskiego i urodził się prawdopodobnie w Hiszpanii.  Uro...