Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 28

Różne podejścia do zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2016

Ogólna charakterystyka szkół zarządzania Szkoła klasyczna: Kierunek naukowego zarządzania - prowadzenie badań w dziedzinie organizacji i zarządzania w dużych przedsiębiorstwach; poprawa wydajności i metod pracy; Kierunek administracyjny- skupienie na najlepszej wewnętrznej strukturze organizacji;...

Aksjologiczne ujęcie informacji - Teoria informacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Ćwiklicki
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1330

AKSJOLOGICZNE UJĘCIE INFORMACJI Pojęcie informacji: Na gruncie ogólnej teorii informacji uznaje się, że informacja jest pojęciem pierwotnym. 1. Informatio [łac.] wyobrażenie,...

Etapy analizy SWOT - Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1246

Rys. 2. O toczenie firmy Źródło:[Z. Drążek, B. Niemczynowicz, 2003, s.102, G. Gierszewska, M. Romanowska, 2003, s.33, I.Penc-Pietrzak, 2003, s.17] Tab. 1. Czynniki (sfery) w otoczeniu dalszym (makrootoczeniu) i bliższym (konkurencyjnym) podlegające analizie Otoczenie dalsze Otoczenie bliższe - sek...

Szkoły Zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1498

Kryterium Szkoła klasyczna Szkoła behawioralna Szkoła ilościowa Szkoła systemów społecznych Szkoła neoklasyczna Podejście systemowe Podejście sytuacyjne Kierunek naukowego zarządzania Kierunek administracyjny Ogólna charakterystyka -prowadzenie badań w dziedzinie organizacji i zarządzania w dużyc...

Przetargi referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Regina Klimkowska
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1281

Przetargi Klaudyna Trzyna Anna Szczygieł Anna Śmigielska Grzegorz Stopka Wojciech Wiśniewski Tomasz Wojciechowski Przetarg - wiadomości ogólne Przetarg jest formą instytucjonalnie zorganizowanego kontaktu pomiędzy stronami pragnącymi zawrzeć transakcję handlową; ma on charakter zorganizowanego ko...

Analiza wartości organizacji i style kierowania - Istota

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1330

Analiza wartości organizacji: początkowo dotyczyła tylko produktów, później strefy technologicznej, a także organizacja i zarządzania; u jej podstaw leży pojęcie systemu jako kompleksu elementów wzajemnie powiązanych ze sobą ze względu n...

Badanie pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1743

Badanie pracy badanie metod pracy mierzenie pracy wartościowanie pracy Badanie metod pracy - sprowadza się do podziału badanego procesu na odpowiednio drobne części składowe, zarejestrowania ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich z osobna krytycznej ocenie i analizi...

Mierzenie czasu pracy - Fotografia dnia roboczego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3584

Mierzenie czasu pracy Badanie czasu roboczego zmierzające do ustalenia stopnia jego wykorzystania i zwiększenia produktywności pracy; należy do priorytetowych i standardowych badań organizatorskich. Jest podstawowym narzędziem wykrywania, zmniejszania i eliminowania czasu nieużytecznego, czyli cza...

Normowanie czasu pracy - Wydajność pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1638

Normowanie czasu pracy Możliwość planowania pracy własnej: -wiemy dokładnie co ma być zrobione -wiemy, kiedy ma to być wykonane -gdy możemy ocenić jak długo to potrwa Cele stosowania mierzenia i normowania czasu pracy: Wyznaczenie norm pracy Ustalenie struktury wykorzystania czasu pracy Ocen...

Organizacja jako system społeczno-techniczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330

Istota organizacji jako systemu społeczno-technicznego. Organizacja - wg Tadeusza Kotarbińskiego: przez organizację, rozumiał czynność organizowania, bądź osiągnięty na skutek tego działania ustrój przedmiotu złożonego, układ jego we...