Normowanie czasu pracy - Wydajność pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normowanie czasu pracy - Wydajność pracy - strona 1 Normowanie czasu pracy - Wydajność pracy - strona 2 Normowanie czasu pracy - Wydajność pracy - strona 3

Fragment notatki:

Normowanie czasu pracy
Możliwość planowania pracy własnej:
-wiemy dokładnie co ma być zrobione
-wiemy, kiedy ma to być wykonane
-gdy możemy ocenić jak długo to potrwa
Cele stosowania mierzenia i normowania czasu pracy: Wyznaczenie norm pracy
Ustalenie struktury wykorzystania czasu pracy
Ocena wydajności pracy
Tworzenie motywacyjnych systemów wynagrodzeń poprzez uzależnienie płacy zmiennej od wydajności pracy.
Planowanie zadań.
Planowanie zatrudnienia (etatyzacja).
Bieżące informowanie pracowników o uzyskiwanych wynikach.
Norma pracy - Oczekiwany rezultat pracy w danym czasie, możliwy do uzyskania w konkretnych warunkach technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Norma powinna uwzględniać ograniczenia natury fizjologicznej.
Wyznaczanie normy pracy - Podstawę wyznaczenie normy pracy stanowi ustalenie czasu koniecznego do wykonania normowanej pracy, na podstawie pomiarów rzeczywistego czasu jej wykonania. Aby wyznaczyć normę pracy należy:
ustalić rzeczywisty czas wykonania normowanej pracy, określić narzuty czasu na odpoczynek zależne od rodzaju pracy i warunków mikroklimatycznych na stanowisku pracy.
Czym są normy pracy? Normy pracy - według Kodeksu pracy - stanowią miernik nakładu pracy , jej wydajności oraz jakości . Stosowane mogą być wtedy, gdy uzasadnia to rodzaj wykonywanej pracy.
Przy ustalaniu norm pracy uwzględnia się istniejący poziom techniki i organizacji pracy.
W miarę wdrażania technicznych i organizacyjnych usprawnień , które zapewniają wzrost wydajności pracy, normy te mogą być zmieniane.
Jeżeli przekraczanie norm pracy jest wynikiem zwiększonego osobistego wkładu pracownika lub jego sprawności zawodowej, to nie stanowi to podstawy zmiany norm pracy.
ewentualnej zmianie norm pracy pracownik powinien zostać uprzedzony co najmniej na dwa tygodnie przez jej wprowadzeniem Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się następujące normy pracy: Norma zakładowa -Stanowi wzorzec dla robót specyficznych dla danego przedsiębiorstwa, Norma branżowa - Stanowi wzorzec dla analogicznych robót wykonywanych w różnych przedsiębiorstwach tej samej branży, Norma jednolita - Stanowi wzorzec dla analogicznych robót wykonywanych w przedsiębiorstwach różnych działów gospodarki.
Normy pracy - Normy pracy określają niezbędne nakłady pracy na wykonanie wyznaczonych zadań w danych warunkach technicznych i technologicznych przy optymalnej organizacji wykonywanej pracy.
Niezbędny nakład pracy oblicza się na podstawie analizy procesów pracy i zjawisk im towarzyszących przy wykorzystaniu odpowiednich normatywów wiążących nakład pracy z warunkami jej wykonywania.


(…)

… warunkach środowiska pracy, przy właściwym poziomie doświadczenia, wprawy, i intensywności wysiłku pracownika przy ustalonej metodzie pracy.
Normowanie pracy- Normowanie pracy polega na określeniu uzasadnionych czasów trwania poszczególnych czynności jak i całych złożonych procesów pracy na podstawie pomiarów czasów ich wykonania. Aby wyznaczyć normę czasową należy: ustalić rzeczywisty czas wykonania…
… przez tempo normalne]
Ustalenie czasu łącznego (normy czasu pracy) = do czasu normalnego dodajemy czas na odpoczynek (zgodnie ze współczynnikami wynikającymi z stosowanych tabel)
Metody normatywów elementarnych
Opierają się na założeniu, iż każda praca składa się z szeregu ruchów elementarnych, których czas normatywny zależny jest od sposobu wykonania ruchu i warunków. Dla poszczególnych ruchów roboczych…
… efektu na przedmiocie pracy.
Elementy podstawowe pracy nazywane są ruchami.
Ruch roboczy stanowi przejście ciała lub kończyny z jednej pozycji do drugiej.
Najbardziej popularną jest metoda MTM (Methods Time Measurement).
MTM służy do określania norm czasu oraz analizowania metod pracy.
MTM polega na dzieleniu każdej operacji ręcznej lub przebiegu jej wykonania na niezbędne ruchy elementarne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz