Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 29

Podejścia organizatorskie - Podejście systemowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1708

Podej ś cia organizatorskie PODEJŚCIE OPISOWO-ULEPSZAJĄCE: materiał empiryczny zgromadzony w toku obserwacji zostaje poddany krytycznej analizie i ocenie w celu znalezienie możliwości usprawnień (np. analiza elementarna Taylora); Isto...

Typy organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1176

Typy organizacji. „ Typy Organizacji /komercyjne, publiczne, społeczne/ oraz ich formy prawno - organizacyjne i własnościowe„ Formy prawne Prawo publiczne do form prawa publicznego zalicza się jednostki użyteczności publicznej, stanowiące własność państwową lub komunalną i nienastawione na zysk j...

Usprawnianie pracy kierowniczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Zasady i metody usprawniające pracę kierowniczą Metoda ABC Według Drevet , współczesny kierownik jest źle poinformowany z powodu nadmiaru informacji. Brzmi to paradoksalnie, ale na każdym stanowisku kierowniczym konieczne jest stosowanie selekcji informacji. Ta zasada wywodzi się od ogólniejszej ...

Wartościowanie pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1148

Wartosciowanie pracy Wartościowanie pracy jest głównym narzędziem tworzenia skutecznych systemów motywacyjnych. Motywowanie pracowników - Motywowanie polega na stosowaniu zbioru oddziaływań mających na celu skłonienie pracowników do podejmowania i realizacji oczekiwanych celów, funkcji, zadań, ...

Struktura dystrybucji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Smoleń
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

Struktura dystrybucji: #kanały dystrybucji (rodzaj, struktura, liczba, współuczestnicy kanału, instytucje wspomagające przepływ strumieni rynkowych) #dystrybucja fizyczna (obsługa zamówień, transport, utrzymywanie magazynów i zapasów) Funkcje kanałów marketingowych pełnione przez pośredników: *tr...

Promocja i reklama.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Smoleń
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1218

Czynniki determinujące dobór i kompozycję elementów promocji: *wielkość i sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa *wybrana przez firmę strategia rozwoju i system celów firmy *rodzaj i charakter rynku działania, w tym siła aktualnych i potencjalnych konkurentów *rodzaj produktu i faza cyklu jego życ...

Sieci komputerowe - Sieć rozległa WAN

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Wilusz
 • Informatyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2296

SIECI KOMPUTEROWE Podział sieci ze względu na zasięg: Sieć lokalna LAN Sieć rozległa WAN Standardy - organizacje: ISO - International Organization for Standardization- Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Utworzona w 1946 roku w Szwajcarii, w Genewie. ISO jest niezależnym podmiotem afiliowa...

Analiza finansowa - wskaźnik produktywności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Kopeć
 • Analiza finansowa
Pobrań: 637
Wyświetleń: 6272

Wskaźnik produktywności aktywów ogółem Informuje o zdolności majątku przedsiębiorstwa do generowania przychodów ze sprzedaży. Przedstawia liczbę jednostek przychodu ze sprzedaży wygenerowanych przez 1 jednostkę zaangażowanego majątku. Wysoki lub rosnący poziom wskaźnika uznaje się za sytuację poż...

Makroekonomia - Rachunkowość Narodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zbigniew Stańczyk
 • Makroekonomia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3990

Rachunkowość Narodowa mierzy/opisuje aktywność gospodarczą jakiegoś kraju w danym okresie za pomocą określonych mierników. Schemat ruchu okrężnego - pokazuje przepływy rzeczowe (czynniki produkcji oraz dobra i usługi) i pieniężne, dokonujące się między tymi grupami. ♦ gospodarstwami domowymi, ♦ ...

Postępowanie administracyjne - organy wyższego stopnia i organy naczel...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Surówka
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 5096

Praca zawiera notatki z wykładów z przedmiotu Postępowanie administracyjne, prowadzonego przez dr Anne Surówke. Zakres notatek obejmuje następujące zagadnienia: cechy postępowania administracyjnego, organy wyższego stopnia i organy naczelne, doręczenia, wezwania, terminy w postępowaniu administracyj...