Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 186

Pytania na obronę

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3185

Realizacja programu wspierania biznesu, a w szczególności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, niezależnie od wartości merytorycznej i formy prawnej programów wspierania, wymaga określenia charakteru realizujących je instytucji, zakresu ich działania i uprawnień oraz rodzaju i charakteru w...

Usługi, operacje i innowacje bankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Usługi, Operacji I Innowacje Bankowe Na podstawie wykładów dr Jolanty Juzy Z jaka strukturą systemu bankowego mamy dzisiaj do czynienia? Dwuszczeblowa struktura systemu bankowego -obowiązuje od 1989 roku (transformacja systemu gospodarczego). Szczebel nadrzędny - bank centralny Szczebel podrzędn...

Standardy zarządzania ryzykiem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Paweł Nowicki
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3066

Standardy Zarządzania Ryzykiem Standardy- opublikowane dokumenty, które zawierają specyfikacje i wzory postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, usług i systemów zarządzania jeśeli będą one konsekwentnie wykonywane. Standardy ZR: a) standard ZR-Pojawienie się miedzynar. standardu Z...

Polityka UE (wyk.I)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Serafin
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3129

Tematem przewodnim notatki jest polityka UE. Informacje zawarte w pliku to: polityka turystyki, międzysektorowy charakter turystyczny, elementy struktury polityki turystycznej, zadania w zakresie polityki turystycznej, czynniki wpływające na formowanie polityki turystyki, globalizacja, traktat...

Podstawy prawa, kodeks cywilny, wybrane paragrafy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jacek Lachner
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3465

Przytoczone są również artykułu takie jak: ochrona własności, użytkowanie wieczyste, służebności gruntowe, służebności osobiste, posiadanie, zobowiązania, zobowiązania s...

Polityka ekonomiczna - Polityka pieniężna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Prusek
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 6279

Ćwiczenia 1. Polityka gospodarcza (ekonomiczna) - świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową, na jej dynamikę, strukturę i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w państwie oraz jego relacje gospodarcze z zagranicą. Racjonalność osób fizycznych, przedsiębiorców - chcą uz...

Obiekty UNESCO

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dominik Ziarkowski
 • Obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2891

Obiekt Nazywa Miejsce Rok 1 Jaskinia Altamira Hiszpania 2 Grota Lascaux Francja 3 Dolina Coa Portugalia 4 Val Comonica Włochy 5 Alta Norwegia 6 Tanum Szwecja 7 Gagantija - świątynia Malta 8 Hagar - świątynia Malta 9 Stonehenge Wielka Brytania 10 Pałac w Knossos 11 Grób

Prawa Wikingów a współczesny marketing

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Lech Górniak
 • Psychologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1701

PRAWA WIKINGA  [przywiezione z Norwegii spod Skały „Kazalnica” [„Pulpit Rock”]  A) English version  VIKING LAWS §1    Be brave and self-confident     be direct    grab all opportunities    use varying methods of attack be versatile and agile   attack one target at a time    don’t plan everyth...

Ekonomia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dziura
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4039

Prowadzący to dr Marek Dziura. Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: integracja gospodarcza, dwa wymiary integracji, kryteria kopenhaskie, modele integracji zróżnicowanej, dwa nurty integracji europejskiej, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, EFTA. Wprowadzenie5 października 20:25...

Henry Hazlitt "Ekonomia w jednej lekcji" - streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Artur Pollok
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2023
Wyświetleń: 6300

"Ekonomia w jednej lekcji", m.in.: Rozbita szyba; Roboty publiczne oznaczają podatki; Kredyty rządowe zakłócają produkcję; Programy „rozkładania pracy”; Kampania na rzecz eksportu; „Stabilizowanie” cen towarów;Ustawowe płace minimaln...