Ekonomia integracji europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4221
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia integracji europejskiej - strona 1

Fragment notatki:

Prowadzący to dr Marek Dziura. Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: integracja gospodarcza, dwa wymiary integracji, kryteria kopenhaskie, modele integracji zróżnicowanej, dwa nurty integracji europejskiej, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, EFTA.

Wprowadzenie5 października 201111:25
Kurs: Ekonomia integracji europejskiejHasło: eie1219
Baldwin, Wyplosz The Economics of European Integration McGraw Hill, London 2009.Krugman, Obstfeld Ekonomia międzynarodowa, Teoria i politykaDe Grauwe Unia Walutowa
"Ekonomia jest nauką, która bada ludzkie zachowania w kontekście relacji między celami, a ograniczonymi środkami (służącymi do realizacji tych celów), które mają alternatywne zastosowania." - Lionel Robbins
Definicja analityczna: nie koncentruje się na szczególnym rodzaju zachowań, lecz na pewnym aspekcie zachowań - chodzi o sytuację wyboru:
Wybór:
• Czas wolny kontra praca (konsumpcja)• Efektywność kontra sprawiedliwość• Dyscyplina budżetowa kontra stabilizacja produkcji• Wspólna waluta kontra waluta narodowa (tzw. trylemat)Integracja - proces tworzenia się całości z jakichś części, zespalanie się elementów w całość; scalanie sięIntegracja gospodarcza - dynamiczny proces polegający na dobrowolnym zacieśnianiu współpracy ekonomicznej przez co najmniej dwa niepodległe państwa poprzez stopniową eliminację barier ograniczających tę współpracę.Integracja europejska - przykład międzynarodowej integracji regionalnej polegającej na stopniowym usuwaniu granic między krajami partnerskimi, co pozwala na pokoje i następujące z własnej woli zbliżanie się lub łączenie społeczeństw, państw i gospodarek narodowych ponad istniejącymi dotychczas granicami.Dwa wymiary integracjiPogłębianie integracji - bardziej intensywna realizacja już przyjętych zobowiązań, np. utworzenie unii celnej przez kraje EWG zajęło więcej niż 10 latRozszerzanie integracji
• W ujęciu przedmiotowym - kooperacją obejmuje się nowe obszary ekonomiczne i polityczne , 
np. przejście od EWWiS do EWG, czyli szersza współpraca gospodarcza (już nie tylko sektory stali i węgla)
• W ujęciu podmiotowym - nowi członkowie, rozszerzenia:
○ Założyciele EWG - Francja, Niemcy, Luksemburg, Belgia, Holandia, Włochy○ 1973 - północne (Wlk. Brytania, Irlandia, Dania)○ 1981 - południowe 1 (Grecja)○ 1986 - południowe 2 (Hiszpania, Portugalia)○ 1995 - o kraje zamożne (Austria, Szwecja, Finlandia)○ 2004 - o kraje Europy Środkowej (Polska, Cypr, Słowacja, Malta, Czechy, Słowenia, 
Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia)
○ 2007 - o kraje nad M. Czarnym (Rumunia, Bułgaria)
   
Ekonomia integracji europejskiej Strona 1
   Kryteria kopenhaskieRada Europejska, czerwiec 1993r.
1. Warunek polityczny - państwa przystępujące do UE muszą być stabilne politycznie, 
demokratyczne, przestrzegające praw człowieka, etc.
2. Warunek ekonomiczny - w tych krajach ma działać gospodarka rynkowa, zdolna by poradzić 

(…)

… Sprawiedliwości
c. Komisja Europejska
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EFTA
3 maja 1960
• Nurt współpracy międzyrządowej - OEEC, liberalizacja nieróżnicująca (bez różnicowania
partnerów handlowych)
• Nurt federalistyczny - EWG, liberalizacja różnicująca
• Konwencja Sztokholmska (1959) i EFTA - Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwecja,
Szwajcaria i Wielka Brytania.
1960-1973 -> dwa niezachodzące…
… międzyrządowym
(jednomyślność)
○ OEEC (1948), Rada Europy (1949), Europejski Trybunał Praw Człowieka w Hadze (1950),
EDTA (1960)
Ekonomia integracji europejskiej Strona 3
Integracja sektorowa
12 października 2011
11:23
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
EWWS, 1 stycznia 1952 - 23 lipca 2002)
Deklaracja Schumana (9 maja 1950)
• Propozycja utworzenia EWWS
• Koncepcja stopniowej integracji
• Przełamanie wrogości…
…):
• Przekształcenie wspólnego rynku w jednolity rynek, tj. stworzenie "obszaru bez wewnętrznych
granic, na którym panuje swobodny przepływ towarów, ludzi, usług i kapitału"
• Wzmocnienie czterech swobód (swoboda przepływu towarów, usług ludzi i kapitału)
• Rozszerzenie i pogłębienie integracji
Jednolity Akt Europejski - główne postanowienia
1. Liberalizacja handlu towarami
a. Usprawnienie ruchu na granicach…
… integracji w Europie
Dwa ważne działania:
Plan Marshalla (12 miliardów dolarów, 1948-1952) - pomoc finansowa dla wszystkich narodów
europejskich "na zachód od Uralu" (wspólny program odbudowy gospodarczej)
• Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC, 1948) i Europejska Unia Płatnicza
Ekonomia integracji europejskiej Strona 2
• Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC, 1948…
… rynku na kraje EFTA (z wyłączeniem polityki rolnej i wspólnej zewnętrznej
taryfy celne), 1992
b. Wnioski o członkostwo w UE złożyły: Austria, Finlandia, Szwecja, Norwegia i Szwajcaria
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE, Traktat Rzymski)
Traktat o Unii Europejskiej (TUE,Traktat z Maastricht) -> wprowadza zmiany do TFUE
W 2008 roku Irlandia odrzuciła Traktat Lizboński, dopiero po następnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz