Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 171

Begg - makroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 5684

Dokument zawiera wykresy, schematy i graficzne prezentacje różnych zagadnień. Dokument ma 70 stron i porusza zagadnienia takie jak: schemat ruchu okrężnego w gospodarce, produkt krajowy brutto w cenach rynkowych, dochód rozporządzalny

Bankowość - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1932

Przedmiot realizowany był na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: emisja budżetowa, nadwyżka eksportu nad importem, kredyt bankowy, granica akcji kredytowej, stopa rezerw obowiązkowych, operacje otwartego rynku, kredyt refinansow...

Finanse (26stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323

Ma objętość 26 stron zapisana w formacie doc. Zawiera liczne obliczenia, pojęcia poparte przykładami. W notatce znajduje się szczegółowe wyjaśnienie następujących pojęć: ogniwa systemu finansowego, rezerwy, mnożnik bazy monetarnej, podaż pieniądza, składniki mnożnika bazy monetarnej, kredyt lombard...

Etyka biznesu-notatki z wykladów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 777
Wyświetleń: 4641

prawnicza - e. sportu - e. dziennikarska - e. zawodowa - e. nauczycielska - e. biznesu Etyka ≠ biznes Autoteliczne - niczemu nie służy Cel Metoda Pojęcie konstytuujące Postawa Etyka Doskonalenie się Refleksja, empatia Idea dobra życzliwość Ekonomia Zysk, przetrwanie Metody ilościowe Dobra materialn...

Mikroekonomia rynku - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2261

Wykłady z mikroekonomii (mikroekonomia rynku). 25 stron wykładów z mikroekonomii w formacie pdf. W treści wykładów można znaleźć omówienie mikroekonomii rynku, a w szczególności takich zagadnień jak: definicje rynku, popyt i wielkość popytu, determinanty popytu,

Systemy podatkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2429

Szczegółowo opisują tematykę podatków, rozliczeń oraz zwolnień od płacenia podatków. W notatce poruszone zostały takie problemy jak: co to jest podatek, jakie wyróżniamy rodzaje podatków, funkcje podatków, z czego składa się podatek oraz kto lub co jest podmiotem, przedmiotem i podstawą podatku...

Finanse międzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2030

20-stronicowa notatka z finansów międzynarodowych w formacie doc. W notatkach omówione zostały przykładowo takie tematy jak: rynek walutowy, funkcje rynku, przedmiot transakcji, rynek rozproszony, rynek finansowy, segmenty rynku finansowego, rynek pieniężny, subrynki, rynek kapitałowy, rynek kredyto...

Finanse przedsiębiorstw (13 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1505

Tematyka notatki jest następująca: cel działalności przedsiębiorstw, maksymalizacja jego wartości rynkowej, zadania krótkookresowe, cele długookresowe, cele krótkookresowe, makroekonomiczne przesłanki decyzji finansowych, koniunktura gospodarcza, koniunktura gospodarcza, polityka fiskalna i monetar...

Finanse przedsiębiorstw (32 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3353

W tekście omówiono przykładowo takiej pojęcia jak: finanse jako dyscyplina nauki, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, techniki podejmowania decyzji, kategorie strumieni pieniężnych, rynkowe, ekwiwalentne, transferowe, kredytowe, oszczędności, finanse ludności, finanse g...