finanse (26stron)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
finanse (26stron) - strona 1 finanse (26stron) - strona 2 finanse (26stron) - strona 3

Fragment notatki:

Ma objętość 26 stron zapisana w formacie doc. Zawiera liczne obliczenia, pojęcia poparte przykładami. W notatce znajduje się szczegółowe wyjaśnienie następujących pojęć: ogniwa systemu finansowego, rezerwy, mnożnik bazy monetarnej, podaż pieniądza, składniki mnożnika bazy monetarnej, kredyt lombardowy, operacje otwartego rynku, repo, revers repo, instrumenty rynku pieniężnego, bony skarbowe, bony pieniężne NBP, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne, uczestnicy rynku pieniężnego, kurs walutowy, uczestnicy rynku walutowego, funkcje rynku kapitałowego, KDPW, instrumenty finansowe na rynku kapitałowym, funkcje obligacji, formy emisji obligacji, rodzaje obligacji, listy zastawne, funkcje instrumentów pochodnych, rodzaje instrumentów pochodnych, główne cechy kontraktu futures to, typy kontraktów, rodzaje opcji, Swapy walutowe i inne. Zachęcam ściągnijcie.

Finanse
Finanse- operacje gospodarcze za pomocą pieniądza. Procesy dokonywane w ramach procesów (zjawisk) ekonomicznych.
Produkcja
-Brak zj. Pieniężnych -ale ma na niego wpływ proces wymiany
Podział -zj. Pieniądza ---------------------------część w rzeczach
Wymiana
-zj. Pieniądza, ale --------------------------- część w rzeczach
Konsumpcja
-Nie ma zj. Pieniądza -ale ma na niego wpływ proces wymiany
Skala i zaangażowanie pieniądza w wymianie warunkuje jakość konsumpcji. W produkcji brak zjawisk pieniądza, ale niezbędny jest kapitał w wymianie aby nabyć czynniki produkcji. Podział zysku w firmie (nagrody, premie, dywidendy) w obszarze tym w formie pieniądza. Może być część zj. Podział drogą rzeczową
Zjawiska finansowe - te zj. pieniężne. które dokonują się w ramach zj. ekonomicznych (podział, wymiana, produkcja, konsumpcja)
• zjawiska finansowe to takie zjawiska ekonomiczne, które są zarazem zjawiskami pieniężnymi
• zjawiska finansowe to wyłącznie pieniądz w ruchu, pieniądz statyczny nie jest zjawiskiem finansowym (ale jest zjawiskiem pieniężnym)
Finanse są to:
→ Pieniężne mechanizmy wymiany (ruch) strumienia pieniężnego
1) Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych
2) Zjawiska i procesy pieniężne, tam gdzie nie występuje pieniądz nie ma również finansów.
3) Pieniężne stosunki wymiany i podziału.....stosunki ekonomiczne związane z gromadzeniem zasobów pieniężnych w procesach wymiany i podziału produktu globalnego i dochodu narodowego.
Gospodarka finansowa - poza zjawiskami gospodarczymi są procesy związane z zarządzaniem (planowanie)
Statystyka (ewidencja przepływów)- badanie marketingowe
planowanie
zjawiska finansowe
Można prowadzić gospodarkę finansową swobodnie na danym rynku, ale tylko w ramach danego systemu. -normy, procedury, reguły.
System finansowy - będzie taki jaki będą ustalone decyzje parlamentarne dotyczące polityki finansowej, czyli świadomej, celowej działalności instytucji, polegającej na ustalaniu i realizacji określonych celów za pomocą środków finansowych.
Operacje finansowe ustalone są wg. kryterium (klasyfikacja zjawisk finansowych, strumieni pieniężnych):
→ podmiotowości - wyłania wszystkie podmioty na grupy, których operacje są takie same lub podobne; (bazuje na rodzajowym zróżnicowaniu jednostek pomiędzy którymi dokonywane są przepływy strumieni pieniężnych)


(…)

… wartościowe
akcje
obligacje
→ Listy zastawne
→ Instrumenty pochodne
kontakty forward
kontrakty futures
opcje
swapy
→ Pozostałe
Kwity depozytowe
Powszechne świadectwa Udziałowe NFI
Akcje:
papier wartościowy reprezentujący część kapitału zakładowego podmiotów gospodarczych
tytuł własności
papier wartościowy nie podlegający spłacie ( nie ma terminu wykupu)
instrument lokacyjny przynoszący dywidendę
instrument…
… spółki spoza USA wraz z ich kwotowaniu dolarów
° GDR- y - globalne mogą być przedmiotem na 1 rynku Rodzaje emisji:
niesponsorowana
sponsorowana ( za wiedzą emitenta, aby złożyć w depozyt)
Powszechne Świadectwo Udziałowe - papier wartościowy wyemitowany przez Skarb Państwa i związany wyłącznie z Programem Powszechnej Prywatyzacji od 1997 roku wymiana na akcje NFI, straciły wartość 31.12.1998 roku
Banki…
… procentowe
na indeksy giełdowe (kontrakty terminowe na akcje)
III. Opcje
umowa miedzy nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą) dająca nabywcy w zamian za opłatę prawo do kupna lub sprzedaży instrumenty bazowego przed lub w ustalonym dniu w przyszłości po określonej cenie
kontrakty terminowe ( z góry wnoszę opłatę , sprzedający musi być gotowy)
Rodzaje opcji:
opcja kupna - oznacza prawo jej posiadacza…
…, nie musimy sami szukać osób chętnych na naszą lokatę a także daje pożyczkę
Ad III) Transformacja informacji, sum pieniężnych, terminu
System bankowy - obejmuje całokształt instytucji bankowych oraz norm określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem
Elementy systemu bankowego:
Bank centralny
Bank depozytowo - kredytowy
Bank inwestycyjny
4. Bank uniwersalny
Modele bankowości:
∗ uzależnione…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz