Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 170

Rachunkowość budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 644
Wyświetleń: 6790

Wykłady z przedmiotu rachunkowość budżetowa. Plik zawiera 9 stron notatek. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia. Istota, strukura i podstawy prawne rachunkowości budżetowej w polsce i na świecie: definicja, zasada podwójnego księgowania, struktura rachunkowości budżetowej obejmuje, sprawozdawcz...

Historia myśli ekonomicznej - zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4130

Omówienie zagadnień z przedmiotu historia myśli ekonomicznej. Notatki z historii myśli ekonomicznej - 24 strony w formacie doc. Poruszane w notatce tematy to między innymi: marginalizm, szkoła austriacka, szkoła neoklasyczna, szkoła lozańska, II prawo Gosena, I prawo Gossena, teoria procentu Eugeniu...

Global Group-projekt PR

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4746

Ma objętość 44 strony. Zapisana jest w formacie pdf. Notatka dotyczy wprowadzenia nowego produktu na rynek przez fabrykę filtrów wody Global Group Spółka Z O. O. Szczegółowo został przedstawiony proces wdrażania a także analiza ekonomiczna spółki i projektu. Całość podzielona na następujące części:...

Metody organizacji i zarządzania - materiały

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 602
Wyświetleń: 7840

W. Hagnera i H. Wenga, metoda UMEWAP-2000, metoda ABC, prawo Pareto, UMEWAP-85-P, metoda Guerscheta- metoda ustalania niezbędnej powierzchni, zjawisko dysharmonii funkcji. Metoda obserwacji migawkowych. U podstaw metody obserwacji migawkowych leży założenie, że przy odpowiednio dużej liczbie obser...

Metody normowania pracy - teoria + ćw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 728
Wyświetleń: 9506

W pierwszym pliku znajdują się 3 rozbudowane ćwiczenia dotyczące metod normowania pracy. Na 7 stronach w formacie doc znajdują się zadania które dotyczą takich zagadnień jak: chronometraż, metoda obserwacji migawkowych, metoda fotografii dnia roboczego, przebieg procesu pracy. Oprócz tego w pliku...

Organizacja i zarządzanie - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3682

Wykłady z zarządzania i organizacji w sumie 24 strony w formacie doc podzielone na dwa dokumenty. W treści wykładów można spotkać się z następującymi pojęciami: kolumnizacja, sposób zarządzania w różnych państwach na świecie, management by walking, kaizen, just in time, zasada specjalizacji, zasada ...

Matematyka finansowa - wzory i zadania z rozwiązaniami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 2933
Wyświetleń: 16506

Zadania - rachunek odsetek prostych, wzór na kapitał końcowy, wzór na odsetki przy regularnych kwotach wpłat, rachunek oprocentowania składanegoPoruszane zakresy to między innymi: rachunek odsetek prostych, wzór na kapitał końcowy, wzór na odsetki przy regularnych kwotach wpłat, rachunek...

Transport i spedycja - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 742
Wyświetleń: 6384

Obszerne opracowanie tematyki związanej z transportem i spedycją. Wykłady z logistyki. 25 stron notatek z transportu i spedycji. Zagadnienia poruszone w notatce: spedycja międzynarodowa, produkcja transportowa, proces transportowy, funkcje transportu, czynności transportowe, gałęzie transportu, rodz...

Ochrona środowiska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4389

Dokładna tematyka notatki jest następująca: ochrona środowiska, świadomość ekologiczna, zdefiniowanie pojęcia marketingu ekologicznego, ekomarketing, ekomarketing: moda czy faktyczne działania, general electric, segregację odpadów, przykłady działań, energooszczędne komputery, eko-plaże, ekohotele,...

Logika - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logika
Pobrań: 840
Wyświetleń: 5509

Bardzo obszerny pack notatek z logiki. Notatki, zestawy pytań, odpowiedzi - bardzo przydatny materiał. W treści notatek i zadań między innymi następujące pojęcia: opis aksjomatyczny zbioru twierdzeń, twierdzenie o dedukcji, dowód formuły, funkcja Łukasiewicza, koniunkcja, alternatywa, implikacja, ne...