Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 167

Szczególna treść Konstytucji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763

Szczególna treść Konstytucji Szczególną treść Konstytucji polega na zakresie regulowanych przez nią materii i na sposobie regulowania tych materii. Oznacza to zbudowanie treści konstytucji wokół trzech podstawowych zagadnień : 1 - określenia ogólnych zasad ustroju państwowego, 2 - określenia u...

Zbiorowa notatka z pedagogiki w opisie tematy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pedagogika
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4515

Wszystkie dokumenty zapisane są w formacie doc. Jest to zbiór notatek z pedagogiki, liczne referaty, prezentacje. Tematy jakie zostały poruszone: co to znaczy być dzieckiem w dzisiejszej Polsce, diagnoza wg. Okonia to rozpoznanie jakiegoś obiektu, zdarzenia, czy jakiejś sytuacji w celu zdobycia d...

Współczesne teorie socjologiczne wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 4200

WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE Literatura: J. Turner „Struktura teorii socjologicznej” J. Szacki „Historia myśli socjologicznej” R. Merton „Teoria socjologiczna i struktura społeczna” E. Mokrzycki (red.) „Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej” E. Mokrzycki...

Podstawy marketingu / Marketing Streszczenie książki ALTKORNA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 651
Wyświetleń: 5558

Opracowanie treści książki Jerzego Altkorna "Marketing". Bardzo przydatne na egzamin z przedmiotu podstawy marketingu. Każdy z rozdziałów książki jest omówiony z osobna. Treść jest zaprezentowana w postaci wypunktowanych przejrzystych list oraz definicji i omówień. W treści notatki można znaleźć nas...

Filozofia - wszystkie wykłady UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 9051

Wykłady prowadził dr Jerzy Bukowski lub prof. dr hab. Leszek Kusak. Dokument jest bardzo obszerny i szczegółowy. W niniejszej notatce można spotkać się z takimi zagadnieniami jak: filozofia, wierzenia religijne, wiedza, ontologia, metafizyka, substancja, wolność, byt rzeczywisty i byt pomyślany. W...

Socjalogia egzamin archiwalny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2030

Pytania dotyczą takich zagadnień jak: siła instytucji państwa, reżim neopatrymonialny, kapitał społeczny, systemy motywacyjne, erozja suwerenności, czynniki przyspiesznia rozwoju gospodarczego, czynniki wzrostu dochodów rodziny, ekonomi...

Wykłady z marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3682

Główne zagadnienia poruszane w tych notatkach to: definicje marketingu, przedmiot marketingu międzynarodowego, fazy internacjonalizacji, rozpoznanie zagranicznego otoczenia, koncepcja opakowania, wybór kanałów dystrybucji, wybór sposobów komunikowania się, aktualne trendy wśród konsumentów na świ...

Wykłady marketing cd.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 5971

notatki z siedmiu wykładów z przedmiotu marketing międzynarodowy. Treść obejmuje poniższe zagadnienia. Produkt: definicja, elementy produktu, strategia produktu, strategia produktu na rynku międzynarodowym, standaryzacja, adaptacja, culture free, culture bond, macierz BCG, cykl życia produktu. Marka...

Ekonomia SUM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 9793

Zakres zagadnień, makroekonomia, mikroekonomia. Egzamin kwalifikacyjny na studia stacjonarne II stopnia, UEK. Proces gospodarowania. Rynek i gospodarka rynkowa. Teoria zachowania gospodarstwa domowego. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Teoria produkcji. Teoria kosztów. Modele rynku ? struktury...

Zarządzanie SUM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3864

Zakres zagadnień z zarządzania. Egzamin kwalifikacyjny na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2009/2010. Teoretyczne i metodologiczne podstawy zarządzania. Wprowadzenie do nauki zarządzania. Metodologia organizacji i zarządz...