Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 168

Prawo-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2835

Wykład odbywał się na UE (Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie. Notatka liczy 26 stron. Możesz się z niej dowiedzieć, czym jest roszczenie, prawo podmiotowe, kodeks, gałąź prawna, zasada prawa konstytucyjnego, prawo administracyjne. Oprócz tego poznasz cechy prawa administracyjnego, organy a...

Mikroekonomia ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3486

Ponadto w notatce można spotkać się z takimi pojęciami jak: barter, gospodarka naturalna, rynek, cena, popyt, prawo popytu rynkowego, determinanty popytu, efekt Veblena, efekt snobizmu, efekt owczego pędu. Oprócz tego zagadnieniami poruszonymi w dokumencie są: podaż, prawo podaży, determinanty poda...

Osobowe spółki handlowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3108

Dokładna tematyka notatki jest następująca: spółki osobowe, podstawa prawna, cel działania spółek handlowych, kodeks spółek handlowych, spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółka jawna, pojęcie, wkłady, powstanie, wpis do odpowiedn...

Prawo gospodarcze - zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2051

W jej treści znajduje się opisy 5 zagadnień z zakresu przedmiotu: upadłość przedsiębiorcy, ogólne zagadnienia umów gospodarczych, umowy związane z obrotem towarowym, rozstrzyganie sporów gospodarczych, papiery wartościowe. W dokumencie zawarte są takie zagadnienia jak: upadłość, postępowanie są...

Polityka fiskalna państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1652

Dokument ma 17 stron i porusza zagadnienia takie jak: polityka kredytowa, polityka podatkowa i zasada przyspieszonej amortyzacji, polityka pieniężna, planowanie gospodarcze, tworzenie silnego sektora publicznego, budżet państwa, funkcje polityki budżetowej, funkcja alokacyja, redystrybucyjna, stabi...

Zarządzanie strategiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2961

14-stronicowy dokument doc, w którego treści znaleźć można następujące zagadnienia: Analiza otoczenia, strategiczne wybory, analiza organizacji, wizje strategiczne, funkcjonalne programy działania, model działania, szkoła planistyczna, szkoła ewolucyjna, opozycyjna, zasobowa, otoczenie bezpośrednie...

Socjologia - opracowane pytania na egzamin UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 9037

Większość kierunków na UEK ma w trakcie studiów zajęcia z socjologii. Ten materiał będzie idealny dla osób przygotowywujących się do egzaminu z socjologii na UEK. Notatka ta jest bardzo obszerna i zawiera opracowane 60 pytań z zagadnień socjologicznych. Są to takie pytania jak: biologiczna, a społe...

Socjologia - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1694

Ponadto omawia zagadnienie: więzi społeczne, ich podział, cechy, a także związane z tym styczności: przestrzenna, psychiczna, społeczna. Podejmuje również temat kultury, definiując elementy kultury, funkcje kultury oraz subkultury. Kolejnym poruszanym tematem są grupy społeczne. Omówione tu zostały...

Współczesne Systemy Polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 4984

Dokument zawierający wykłady ma 21 stron i porusza zagadnienia takie jak: polityka, władza, cechy władzy, władza polityczna, organizacja polityczna, instytucja polityczna, system polityczny, schemat ujęcia systemowego systemu politycznego, cechy determinujące, definicja w znaczeniu sensu largo, w z...

Mikroekonomia - wykłady, semestr II

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2611

Dokument ma 18 stron i porusza zagadnienia takie jak: teoria gospodarstwa domowego, funkcje gospodarstwa domowego, preferencje konsumenta, założenie kompletności, teoria użyteczności, użyteczność, użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa, prawo malejącej użyteczności krańcowej, prawo malejącej u...