zbiorowa notatka z pedagogiki w opisie tematy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4599
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zbiorowa notatka z pedagogiki w opisie tematy - strona 1 zbiorowa notatka z pedagogiki w opisie tematy - strona 2 zbiorowa notatka z pedagogiki w opisie tematy - strona 3

Fragment notatki:

Wszystkie dokumenty zapisane są w formacie doc. Jest to zbiór notatek z pedagogiki, liczne referaty, prezentacje. Tematy jakie zostały poruszone: co to znaczy być dzieckiem w dzisiejszej Polsce, diagnoza wg. Okonia to rozpoznanie jakiegoś obiektu, zdarzenia, czy jakiejś sytuacji w celu zdobycia dokładnych informacji i przygotowania się do działań melioracyjnych wg. Ziemskiego oraz prognoza, edukacja dla przyszłości, Helena Radlińska biografia, instytucja, biblioteki publicznej i jej rozwój w perspektywie historycznej, koncepcja pedagogiczna J. Korczaka, metody nauczania i uczenia się, model kształcenia wielostronnego i jego charakterystyka, nie ma jak kaleki człowiek, niedostosowanie społeczne, Notatka z lektury Józef Kozielecki ? Koncepcje psychologiczne człowieka, nowe wychowanie, pracownik socjalny, rodzina dysfunkcyjna, testy jako metoda badań pedagogicznych pomocnicza w stosunku do eksperymentu i obserwacji, toksyczni rodzice, upośledzenie umysłowe, wywiad z nauczycielem dyplomowanym

DIAGNOZA wg. Okonia to rozpoznanie jakiegoś obiektu, zdarzenia, czy jakiejś sytuacji w celu zdobycia dokładnych informacji i przygotowania się do działań melioracyjnych.
Wg. Ziemskiego d jako rozpoznanie istoty i uwarunkowania złożonego stanu rzeczy na podstawie jego cech (objawów) objawów oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości panujących w danej dziedzinie. Tak pojęta diagnoza zawiera w sobie wiele aspektów, które Ziemski nazywa diagnozami cząstkowymi. Aspekty: 1. Identyfikacyjny 2. Genetyczny
3. Celowościowy 4. Fazy 5. Rozwojowy czyli prognostyczny. Definicja z tymi wszystkimi aspektami brzmi: D to rozpoznanie na podstawie zebranych objawów i znanych ogólnych prawidłowości badanego, złożonego stanu rzeczy oraz przez przyporządkowanie go do danego typu lub gatunku, dalej przez wyjaśnienie genetyczne, celowościowe określenie jego fazy obecnej oraz przewidywanego rozwoju. Pedagog - praktyk szuka odpowiedzi na pytania. 1. Do jakiego znanego z literatury fachowej lub doświadczenia praktycznego należy dany stan rzeczy (to aspekt etiologiczny lub diagnoza genetyczna). 2. Jakie znaczenie ma dany składnik badanego stanu rzeczy dla całości badanego stanu (diagnoza celowościowa).
3. W jakiej fazie przebiegu znajduje się badany stan rzeczy (jest ona ważna ze względu na zmienność przedmiotu działania pedagogicznego). 4. Jak dalej będzie rozwijał się badany stan rzeczy. PROGNOZA to przewidywanie badanego stanu rzeczy w jakiejś wybranej dziedzinie oświaty czy wychowania, które nastąpi w oznaczonym czasie. Ze względu na czas wyróżniamy prognozę: - krótkoterminową (1 dzień, tydzień, np. przewidywanie ocen na koniec roku danych uczniów) - średnioterminową (kilka lat, np. skutki reformy szkolnej na przykładzie uczniów gimnazjum) - długoterminową (kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, np. wpływ dorastania w domu dziecka na dalszy rozwój jednostki). Prognozę traktuje się zazwyczaj jako wynik procesu predykcji, czyli wnioskowania umożliwiającego trafną ocenę wartości realizacji jakiejś zmiennej losowej w przyjętym okresie przyszłości. CECHY ewoluujące( ułatwiają ustalenie fazy danego procesu i jego przewidywanego rozwoju) 1 dynamiczne- znajdują się w ciągłym rozwoju , ulęgają zmianom, przekształceniom np.autyzm, choroba sieroca 2typowe wchodzą do określenia i wyróżnienia typu, mogą być cechy dynamiczne i statyczne nierzadko z podaniem ich nasilenia np.dynamiczna istotna to konflikt pokoleń 3istotne cecha przedmiotu potrzebna do jego gatunkowego opisu , wyjaś ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz