Ekonomia SUM

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 9807
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia SUM - strona 1 Ekonomia SUM - strona 2 Ekonomia SUM - strona 3

Fragment notatki:

Zakres zagadnień, makroekonomia, mikroekonomia. Egzamin kwalifikacyjny na studia stacjonarne II stopnia, UEK. Proces gospodarowania. Rynek i gospodarka rynkowa. Teoria zachowania gospodarstwa domowego. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Teoria produkcji. Teoria kosztów. Modele rynku ? struktury rynkowe. Rynki czynników wytwórczych. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia. Z. Dach, Mikroekonomia dla studiów licencjackich. P. A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia. 1. Przedmiot i metodologia makroekonomii. Główne kategorie rachunku makroekonomicznego. Współczesne teorie makroekonomiczne. Pieniądz i polityka monetarna. Budżet państwa i polityka fiskalna. Model IS ? LM. Rynek pracy i bezrobocie. Inflacja. Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej. Podstawy makroekonomii (pod red. Z. Dach i B. Szopy). R. Hall, J. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2002. M. Burda, C. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski. Minima programowe z zakresu mikro i makro ekonomii na egzamin SUM 2009 UEK.

ZAKRES ZAGADNIEŃ
obowiązujących do egzaminu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne II stopnia
MIKROEKONOMIA
1. Proces gospodarowania
- Potrzeby i środki zaspokojenia potrzeb
- Produkcja i czynniki produkcji
- Krzywa transformacji (granica możliwości produkcyjnych)
- Istota wyboru ekonomicznego. Koszty alternatywne
- Racjonalność gospodarowania
2. Rynek i gospodarka rynkowa
- Istota i rodzaje rynków
- Popyt i podaż oraz czynniki je określające
- Elastyczność popytu i podaży
- Prawo popytu i podaży
- Równowaga rynkowa i cena równowagi rynkowej
3. Teoria zachowania gospodarstwa domowego
- Funkcje gospodarstwa domowego
- Wybór między dobrami - krzywa obojętności konsumenta
- Ograniczenia wyboru gospodarstwa domowego
- Równowaga gospodarstwa domowego (optimum konsumenta)
4. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
- Cel działania i formy organizacyjne przedsiębiorstw
- Spółki i ich rodzaje
- Źródła finansowania spółek akcyjnych
- Skutki dominacji wielkich korporacji na rynku wewnętrznym
- Korporacje międzynarodowe
5. Teoria produkcji
- Krótkookresowa a długookresowa funkcja produkcji
- Prawo wydajności nieproporcjonalnej i proporcjonalnej
- Produkcyjność krańcowa i przeciętna czynników produkcji
- Dobór i substytucja czynników produkcji
- Izokwanty i izokoszty
- Optimum producenta
6. Teoria kosztów
- Pojęcie kosztów i ich rodzaje
- Koszty a wielkość produkcji
- Zachowanie się kosztów w okresach krótkich
- Koszty krańcowe i przeciętne. Techniczne optimum produkcji
- Koszty w długim okresie
- Korzyści i koszty skali produkcji
7. Modele rynku - struktury rynkowe
- Cechy wyróżniające konkurencję doskonałą i monopol absolutny
- Konkurencja monopolistyczna a oligopol
- Formy rynku oligopolistycznego
- Równowaga przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach rynkowych
- Ekonomiczne optimum wielkości produkcji
- Polityka cenowa w różnych modelach rynku
8. Rynki czynników wytwórczych
- Rynek pracy i płace w warunkach konkurencji doskonałej i niedoskonałej
- Rodzaje i systemy płac
- Zróżnicowanie płac
- Podaż i popyt na nieożywione czynniki produkcji
- Formy dochodów z nieożywionych czynników produkcji (renta ekonomiczna, procent i zysk ekonomiczny)
Literatura podstawowa:
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
Z. Dach, Mikroekonomia dla studiów licencjackich, wyd. SYNABA, Kraków 2007.
Literatura uzupełniająca:
P. A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia tom 1, PWN, Warszawa 2004


(…)


MAKROEKONOMIA
Przedmiot i metodologia makroekonomii
- Obszar badawczy makroekonomii
- Makroekonomia a mikroekonomia
- Ekonomia normatywna a ekonomia pozytywna
- Metody badań ekonomicznych. Modele makroekonomiczne
2. Główne kategorie rachunku makroekonomicznego
- Produkt krajowy brutto i dochód narodowy
- Nominalny a realny PKB
- Czynniki wzrostu dochodu narodowego i problem jego podziału
- Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego
3. Współczesne teorie makroekonomiczne
- Główne wątki teorii J.M. Keynesa
- Ekonomia neoklasyczna
- Ekonomia dobrobytu
- Neoliberalizm i jego odmiany
4. Pieniądz i polityka monetarna
- Pieniądz i jego funkcje
- Podmioty rynku pieniężnego
- Podaż pieniądza i popyt na pieniądz
- Równowaga na rynku pieniężnym
- Stopa procentowa i czynniki je określające
- System stałych i zmiennych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz