Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 157

Rachunkowość - definicje i pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsiPębiorstwa itp.  Rachunkowość  to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie wszystkich niezbędnych  informacji na temat prowadzonej działalności. Podstawową funkcją rachunkowości jest funkcja informacyjna.   Zadania Rac...

Rachunkowość - mini słownik - Akcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

Akcja - papier wartościowy dokumentujący prawo współwłasności do kapitału spółki akcyjnej, uprawniający do partycypacji w jej zyskach w formie tzw. dywidendy oraz do majątku spółki - w razie jej likwidacji. Akredytywa - forma rozliczeń bezgotówkowych stosowana w obrocie krajowym i zagranicznym, po...

Rachunkowość - zasady i definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 910

Tradycyjne ujęcie rachunkowości Rachunkowość jest szczególnym rodzajem jednostkowej ewidencji gospodarczej. Stanowi ona system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażanych w pieniądzu i bilansujących się ogólnych i szczególnych danych liczbowych o działalnoś...

Rachunek kosztow (9 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

SPIS TREŚCI: 2. POJĘCIE RACHUNKU KOSZTÓW JAKO SYSTEMU PRZETWARZANIA System informacyjny rachunkowości każdej jednostki gospodarczej zawiera względnie wyodrębniony podsystem, którego przedmiotem zainteresowania są ponoszone w jednostce koszty. Podsystemem tym jest systematycznie prowa­dzony rachun...

Rachunek kosztów (10 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 931

WPROWADZENIE Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z realizacją ustalonych zadań jednostki gospodarczej powoduje, że odbywają się w niej złożone procesy ekonomiczne. Procesy te wiążą się ze zużyciem wcześniej zgromadzonych zasobów tej jednostki oraz wykorzystaniem usług obcych i siły ro...

Sprawozdania finansowe (11 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Zmiany w sprawozdaniach finansowych w oparciu o znowelizowaną ustawę o rachunkowości Sprawozdania finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywó...

Wykorzystanie rachunkowości zarządczej do kontrolo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

WYKORZYSTANIE RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ DO KONTROLOWANIA PROCESU REALIZACJI DECYZJI 1. KALKULACJE CENOWE 1.1 Podstawowe czynniki kształtujące ceny Kalkulacje cenowe należą do podstawowych problemów rozwiązywanych w ramach rachunkow...

Rachunkowość bankowa 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1190

Podmioty i przedmiot rachunkowości bankowej Podmioty rachunkowości bankowej Bank - osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki pieniężne pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym (usta...

Rachunkowość bankowa 2 - Plan kont

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1400

2. B a n k o w y p l a n k o n t Procedury rachunkowości bankowej Przedmiotem rachunkowości bankowej są procesy reprodukcji rozszerzonej kapitału. Ruchem okrężnym środków jest pieniądz (nie towar-pieniądz). Pieniądz nie jest elementem takiej sprzedaży, przy której następuje przeniesienie własności...

Rachunkowość bankowa 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

3. Aktywa banku i ich ewidencja 3.1 Klasyfikacja aktywów bankowych Ze względu na wagę zagadnienia oraz specyfikę prowadzonej działalności, klasyfikacja aktywów banków znalazła swoje odzwierciedlenie w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmiana...