Wyniki wyszukiwania dla frazy: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

note /search

Podstawy rekreacji - Kultura przedmiotowa

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3661

...a) Kultura przedmiotowa - zwana kultura cywilizacyjna. Motywem aktywności w sferze kultury przedmiotowej jest lepsze przystosowanie otoczenia człowieka do jego potrzeb. Wszystkie wytwory kultury maja swój aspekt zarówno materialny jak i niematerialny. b) Kultura podmiotowa - motywem i rezul...

Franczyza

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2597

...Franczyza w gastronomii Franczyza w branży gastronomicznej rozwija się w Polsce od kilku lat z ogromną dynamiką. Rocznie przybywa nawet kilkanaście sieci franczyzowych działających w kilki segmentach rynku i prowadzących lokale o zróżnicowanej ofercie. Potencjalni franczyzobiorcy mogą wybi...

Zwroty - ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Podstawy hotelarstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2086

W skład notatki wchodzi 45 słówek z języka angielskiego wraz z ich odpowiednikami polskimi. Słówka są z dziedziny hotelarstwa.                  &    &                                                                                                                                         ...

Ruch czynników produkcji

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

. R u c h c z y n n i k ó w p r d u k c j i. Spośród czynników produkcji podstawowe znaczenie to międzynarodowe przepływy kapitału. Przez przepływ kapitału w szerokim znaczeniu rozumiemy wszelki odnotowany w bilansie płatniczym ruch kapitału przez granicę. Podmiotami w tak rozumianym obrocie kapita...

Zadłużenie zewnętrzne

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

ZADŁUŻENIE ZEWNĘTRZNE Dług zagraniczny danego kraju (inaczej zadłużenie) jest to zobowiązanie powstałe w wyniku skorzystania przez dany kraj z zagranicznej pożyczki lub tez i importu dóbr czy usług na warunkach kredytowych. Obecnie większość międzynarodowych operacji handlowych dokonywanych jest n...

Rachunkowość wykład 1

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Współczesna rachunowość zarządcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1575

I WYKŁAD Rachunkowość - system informacyjny, dostarczanie informacji użytecznych w procesie podejmowania decyzji dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych. Rachunkowości zarządcza - to system gromadzenia, klasyfikacji, agregacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych w...

ćw.1 funkcje makroekonomii

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Makroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1596

MAKROEKONOMIA To głównie teoria tworzenia i podziału dochodu narodowego z uwzględnieniem polityki pieniężnej Banku Centralnego i polityki fiskalnej państwa. Zajmuje się ona funkcjonowaniem całej gospodarki i formułowaniem polityki rządowej. W rozważaniach tych nie można uniknąć polityki dokładnie ...

Elektronika Wykłady

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Elektrotechnik i elektronika
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2618

1. Podstawowe wielkości fizyczne w elektronice i elektrotechnice Ładunek elektryczny- cecha charakteryzująca ciała, powodująca ich wzajemne oddziaływanie na odległość. Ładunek ma postac dodatnią lub ujemną Ładunki jednoimienne odpychają się a różnoimienne przyciągają. Jednostką ładunku el...

Wpływ państwa na poziom produkcji i popytu

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1225

2 Wpływ państwa na poziom produkcji i popytu 2.1 Zmiana dochodu do dyspozycji W uproszczonym modelu gospodarki (bez państwa) dochody gospodarstw domowych mogły być wydatkowane na konsumpcję lub zaoszczędzone. C+S = Y Po wprowadzeniu do analizy państwa, należy uwzględnić transfery, które zwiększają ...

Udział państwa w ruchu okrężnym

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Makroekonomia
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2618

Udział państwa w ruchu okrężnym Uwzględniając w analizie trzeci podmiot gospodarki - państwo, musimy najpierw zobaczyć jego wpływ na ruch okrężny. Na przychody państwa składają się podatki bezpośrednie (Td) płacone przez gospodarstwa d...