Rachunkowość wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość wykład 1 - strona 1 Rachunkowość wykład 1 - strona 2 Rachunkowość wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

I WYKŁAD
Rachunkowość - system informacyjny, dostarczanie informacji użytecznych w procesie podejmowania decyzji dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych.
Rachunkowości zarządcza - to system gromadzenia, klasyfikacji, agregacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspomagających kierownictwo w procesie podejmowania decyzji.
Rachunkowość zarządcza - to podsystem rachunkowości, który gromadzi i prezentuje informacje niezbędne dla realizacji podstawowych funkcji kierowniczych tj. planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania i oceny.
Decydowanie - wybór wariantu działania mający na celu rozwiązanie określonego problemu.
Zadania rachunkowości zarządczej:
- pomiar i wycena kosztów oraz ustalenie rentowności poszczególnych obiektów decyzyjnych
- sporządzanie rachunków alternatywnych wariantów działania
- dostarczanie i koordynowanie informacji
- koordynowanie informacji powinno przebiegać w dwóch płaszczyznach
a) koordynowanie inf. w przestrzeni
b) koordynowanie inf. w czasie
Koordynowanie w przestrzeni wynika ze struktury organizacyjnej danego podmiotu. Istotne jest, aby dostarczyć informacji w odpowiednim czasie odpowiednim jednostkom organizacyjnym. Informacja powinna być: aktualna, rzetelna, kompletna, czytelna, nie pozyskana wyższym kosztem niż korzyści jakie możemy z niej osiągnąć.
Koordynowanie w czasie jest związane z horyzontem czasowym podejmowanych decyzji.
Klasyfikacja decyzji wg. rodzaju i wagi problemu oraz horyzont czasowej decyzji. 1. Decyzje strategiczne
2. Decyzje taktyczne
3. Decyzje operacyjne
D. strategiczne dotyczą całego przedsiębiorstwa jego podstawowych kierunków rozwoju i celów jakie zamierza realizować w długim okresie. Decyzje podejmowane przez kierownictwo najwyższego szczebla od 3-5-10 lat horyzont czasowy.
Decyzje taktyczne dotyczą poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa. Mają na celu stworzenie warunków sprawnej realizacji założonych celów (rozwiązywanie konfliktów jakie mogą zajść między założeniami strategii a jej realizacją), decyzje średniookresowe powyżej 1 roku do 3 lat podejmowane przez kierownictwo średniego szczebla.
Decyzje operacyjne - mają na celu rozwiązywanie bieżących problemów. Są to decyzje krótkoterminowe, horyzont czasowy kilka dni, tygodni, miesięcy - niska, najmniejsza odpowiedzialność podejmowana przez kierownictwo szczebla najniższego. W szczególności ich zadaniem jest: 1. bieżąca organizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa
2. zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów i możliwości danego podmiotu Współczesna rachunkowość zarządcza


(…)

…)
Wady rozrachunków kosztów pełnych (rkp był przydatny do podejmowania decyzji strategicznych)
-informacja o pełnym koszcie wytworzenia była zdeformowana -rachunek kosztów pełnych nie tworzył informacji o nowych obiektach decyzyjnych tj. o procesach , zasobach, rynkach czy też klientach
-rachunek kosztów pełnych był nie przydatny przy formułowaniu efektywnych strategii wprowadzania nowego produktu…
… - proces tworzony przez zjawiska i działania o charakterze międzynarodowym, światowym (globalizacja rynku kapitałowego i rynku dóbr i usług).
Rozwój rynku kapitałowego ma ogromne znaczenie i wpływa na rachunkowość finansową.
- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - proces standaryzacji i harmonizacji aby zapewnić porównywalność sprawozdań finansowych Rachunkowość zarządcza jest to proces łączenia się przedmiotów, który prowadzi do wzrostu skali działania przedsiębiorstw. Z tym wiąże się decentralizacja - przekazywanie odpowiedzialności ze stopnia wyższego na niższe.
Kalkulacja kosztu jednostkowego ( do tej pory w ramach kosztów zmiennych)
-po pierwsze koszty przydziela się do produktu w podmiotach produkcyjnych
-po drugie koszty bezpośrednie są przypisywane do produktów
-po trzecie koszty pośrednie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz