ćw.1 funkcje makroekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ćw.1 funkcje makroekonomii - strona 1 ćw.1 funkcje makroekonomii - strona 2 ćw.1 funkcje makroekonomii - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA
To głównie teoria tworzenia i podziału dochodu narodowego z uwzględnieniem polityki pieniężnej Banku Centralnego i polityki fiskalnej państwa. Zajmuje się ona funkcjonowaniem całej gospodarki i formułowaniem polityki rządowej.
W rozważaniach tych nie można uniknąć polityki dokładnie tak jak polityka nie może obejść się bez ekonomii.
Makro - całość
państwo
bezrobocie
polityka fiskalna
polityka pieniężna
inflacja
polityka makroekonomiczna (oddziaływanie państwa na gospodarkę jako całość np. wzrost gosp. , inflacja, bezrobocie)
1929 r. - krach na giełdzie * Początek nauki makroekonomicznej.
John Maynard Keynes (1883-1946) Anglik
Podaż produkcji (poziom wytworzonego dochodu narodowego, a zatem i stan zatrudnienia) zależy od poziomu globalnego popytu.
*Teoria popytowa.
FUNKCJE MAKROEKONOMII
Poznawcza (teoria poznawcza)
Makroekonomia stara się wyjaśnić, określić procesy gospodarcze.
Aplikacyjna
Sformułowanie wskazówek, rozważań pod adresem polityki ekonomicznej państwa.
Dydaktyczno - Wychowawcza
Podnoszenie wiedzy ludzi na temat problemów gospodarczych i metod ich rozwiązywania.
Prognostyczna Próbuje znaleźć rozwiązanie pewnych zjawisk w przyszłości.
MODEL RUCHU OKRĘŻNEGO
Strumień przepływów pieniężnych - w zewnątrz
Strumień przepływów realnych ( nie pieniężnych) - w wewnątrz.
Czynniki produkcji:
Praca, Ziemia, Kapitał
Wiedza
Technologia
Informacja
Pomysłowość
Przedsiębiorczość
Dochody z czynników produkcji:
Płaca P
Czynsz, renta gruntowa Z
Dywidenda, zyski K
Trzy sposoby mierzenia skali działalności gospodarczej:
Wartość wytworzonych dóbr i usług
Wartość wydatków na dobra i usługi
Poziom dochodów czynników produkcji, która reprezentuje wartość dostarczonych przez nie usług.
PKB
Jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju nie zależnie od tego, kto jest ich właścicielem.
Dobra finalne - przeznaczone do ostatecznej konsumpcji np. samochód ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz