Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 75

Wykład - Istota i funkcje banków

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Golec
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1519

Istota i funkcje banków Plan wykładu Istota banku Rola banków w gospodarce System bankowy Modele systemu finansowego Rodzaje banków „Cechą różniącą bankierów od złotników jest to, że bankier używa w swojej działalności cudzych pieniędzy”. David Ricardo Cechy banku specjalistyczna firma handl...

Wykład - Ocena sytuacji ekonomiczno- finansowej banku

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Golec
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku Plan wykładu Źródła informacji o sytuacji ekonomicznej - finansowej banku i zakres prowadzonych analiz Metody analizy ekonomiczno-finansowej banku (analiza wstępna, analiza wskaźnikowa)

Wykład - Ryzyko stopy procentowej i walutowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Golec
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1176

Ryzyko w działalności banku Ryzyko stopy procentowej Ryzyko walutowe Plan wykładu Istota i pomiar ryzyka stopy procentowej Istota i pomiar ryzyka walutowego Ryzyko stopy procentowej Def. Komitetu Bazylejskiego: Ryzyko stopy procentow...

Wykład - Ryzyko w działalności banku

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Golec
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Ryzyko w działalności banku Ryzyko płynności Plan wykładu Istota ryzyka płynności Teoretyczne reguły zachowania płynności banku Pomiar ryzyka płynności banku Ryzyko płynności w banku Art. 8 Prawa bankowego: Bank jest zobowiązany do utrzymania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i r...

Wykład - Sieć bezpieczeństwa finansowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Golec
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

Sieć bezpieczeństwa finansowego Bankowy Fundusz Gwarancyjny Plan wykładu Historia systemów ochrony depozytów Modele systemów gwarantowania depozytów Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce organy, funkcje finansowanie Histo...

Wykład - Zarządzanie bankiem i marketing bankowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Golec
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 700

Zarządzanie bankiem Marketing bankowy Plan wykładu Istota i podstawowe elementy marketingu bankowego Instrumenty marketingu bankowego: produkt cena dystrybucja promocja Orientacja marketingowa w zarządzaniu bankiem Orientacja marketingowa - potencjał ekonomiczny banku dostosowywany do zmieni...

Ćwiczenia - odpowiedź na kryzys

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

UE: W odpowiedzi na kryzys - regulacja sektora finansowego - Bankier.pl Page 1 of 2 UE: W odpowiedzi na kryzys - regulacja sektora finansowego PAP, 2008-12-02 20:04 2.12.Bruksela (PAP) - Ministrowie finansów krajów członkowskich zatwierdzili we wtorek pakiet regulacyjny dla sektora finansoweg...

Ćwiczenia - Wielkie pompowanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Wielkie pompowanie - Kryzys finansowy - POLITYKA.PL - serwis internetowy Tyg... Page 1 of 3 Wielkie pompowanie Gigantyczna państwowa pomoc dla sektora finansowego to była tylko uwertura. O publiczne pieniądze walczą teraz w róŜnych krajach kolejne branŜe. ObniŜki podatków i ulgi dla przedsiębi...

Ćwiczenia - artykuł o konsolidacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

70 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT m a rz e c 2 0 0 3 Konsolidacja sektorów bankowych w krajach rozwijajàcych si´ – wspó∏czesne tendencje w zakresie fuzji i przej´ç Micha∏ Buszko Konsolidacja jako wspó∏czesny trend rozwoju sektorów bankowych Praktyka gospodarcza ostatnich kilkun...