Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 74

Wykład- Operacje rozliczeniowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1904

Operacje rozliczeniowe Rozliczenia pieniężne: Rozliczenia pieniężne mogą być przeprowadzane za pośrednictwem banków, jeżeli przynajmniej jedna ze stron rozliczenia posiada rachunek bankowy. Rozliczenia pieniężne przeprowadza się gotówkowo lub bezgotówkowo za pomocą papierowych lub elektronicznych ...

Wykład - Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów Najlepszym gwarantem zwrotu udostępnionych przez bank środków jest dobra kondycja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy. Dla zminimalizowania negatywnych dla banku skutków braku spłaty wierzytelności, banki żądają prawnych zabezpieczeń spłaty. Prawne zabezpieczen...

Wykład - Rodzaje usług bankowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Wskaż rodzaj usługi bankowej: czynna, bierna, pośrednicząca, inna: zakup akcji na giełdzie przez bank - czynna BRE Bank lokuje swoje środki pieniężne w BZ WBK (z perspektywy BRE Banku) - czynna przesłanie klientowi wyciągu bankowego - inna nab...

Wykład - Ustawa o kredycie konsumenckim

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

Ustawa o kredycie konsumenckim Potrzeba uregulowania kredytów konsumenckich ma związek z różną siłą instytucji finansowych i konsumentów. Dysproporcja ta związana jest z posiadaniem zasobów finansowych i wiedzą (np. wynajęcie prawnika). 2001 r. - pierwsza ustawa o kredycie konsumenckim. Maj 2011 ...

Wykład - zadanie plan spłaty kredytu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1981

Plan spłaty kredytu wersje trudniejsze. Zadanie 1. Kredyt w wysokości 60.000 zł zaciągnięto na dwa lata. Spłata w 8 równych ratach łącznych na koniec kolejnych kwartałów. Oprocentowanie 20% p.a. Po czerech spłatach zmieniło się oprocentowanie kredytu w wyniku spadku stawki WIBOR 3M na rynku międzyb...

Wykład- pytania na egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Lubiński
 • Analiza koniunktury i badanie rynków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

Omów: 1. a/ Wady i zalety analizy wahań koniunkturalnych w konwencji cyklu odchyleń b/ Wady i zalety analizy wahań koniunkturalnych w konwencji cyklu wzrostu 2. a/Główne kierunki krytyki keynesowskiej funkcji konsumpcji b/Pojęcie i konsekwencje teorii dochodu trwałego (permanentnego, stałego)d...

Wykład - pytania z egzaminu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Lubiński
 • Analiza koniunktury i badanie rynków
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

ANALIZA KONIUNKTURY I BADANIE RYNKÓW Prof. Lubiński I termin egzaminu z 25 stycznia 2011 1 a. Elementy ilościowej charakterystyki cyklu. 1 b. Rodzaje mierników poziomu aktywności gospodarczej. 2 a. Czynniki kształtujące popyt na żywność. 2 b. Przyczyny niskiej koniunkturalnej wrażliwości popyt...

Wykład - pytania na egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Lubiński
 • Analiza koniunktury i badanie rynków
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

Pytanie 1) Teoria cyklu politycznego - Egzogeniczna teoria, związanie niestabilności gospodarki z polityką gospodarczą rządu. Przeciwdziałanie złym skutkom, wpływy nacisków podczas słabej sytuacji – deficyt, a jak jest dobrze i wielkie wydatki – to cięcie deficytu. Pytanie 2) Monetarystyczny mo...

Wykład - Bank centralny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Golec
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

Bank centralny - organizacja i zadania Narodowy Bank Polski Plan wykładu Istota bankowości centralnej Narodowy Bank Polski polskim bankiem centralnym Podstawy prawne, cele Niezależność banku centralnego Organy NBP Zadania Narodowego Banku Polskiego Istota bankowości centralnej Kluczowe czynn...

Wykład - BIK a BIG

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Golec
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

BIK a BIG - pamiętajmy o różnicach! Podstawowe różnice pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej a biurami informacji gospodarczej wynikają przede wszystkim z tego, iż działają na podstawie różnych regulacji prawnych: BIK – zgodnie z Prawem Bankowym a BIG-i – zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacj...