Wykład - Ryzyko w działalności banku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ryzyko w działalności banku - strona 1 Wykład - Ryzyko w działalności banku - strona 2 Wykład - Ryzyko w działalności banku - strona 3

Fragment notatki:

Ryzyko w działalności banku
Ryzyko płynności
Plan wykładu
Istota ryzyka płynności
Teoretyczne reguły zachowania płynności banku
Pomiar ryzyka płynności banku
Ryzyko płynności w banku
Art. 8 Prawa bankowego: Bank jest zobowiązany do utrzymania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności.
Definicja płynności
Płynność płatnicza to zdolność do finansowania aktywów i terminowego wykonywania zobowiązań w toku normalnej działalności banku lub w innych warunkach, które można przewidzieć bez konieczności poniesienia straty.
Płynność to zdolność zaspokojenia prognozowanego i warunkowego zapotrzebowania na gotówkę.
Płynność strukturalna - właściwa struktura bilansu i zobowiązań pozabilansowych
Płynność rynku (produktu) możliwość szybkiej zamiany na gotówkę na rynku bez znacznych strat finansowych.
Potrzeby w zakresie płynności
Zapotrzebowanie na gotówkę jest wynikiem: wycofania lokat
terminów płatności zobowiązań
wypłat transz kredytów
Zapotrzebowanie na gotówkę zaspokaja się poprzez:
zwiększenie kwot depozytów
spłatę rat kredytowych wcześniejsze spłaty kredytów
sprzedaż aktywów
Rodzaje płynności
Płynność bieżąca - do 7 dni, Płynność krótkoterminowa - od 7 dni do 1 miesiąca;
Płynność średnioterminowa do 1 roku
Płynność długoterminowa powyżej 1 roku
Termin zapadalności/wymagalności
Termin płatności:
Zapadalności należności
Wymagalności zobowiązań
liczony od dnia, na który sporządzono zestawienie terminów płatności wynikające z umowy
Płynność banku a reguły teoretyczne
Transformacja terminów sprzyja wzrostowi dochodów ale zagraża płynności.
Zachowanie płynności, czyli utrzymanie znacznej części aktywów płynnych powoduje obniżenie dochodu.
W razie problemów z płynnością sprzedaż aktywów oraz pozyskanie dodatkowych środków z rynku pieniężnego przynosi straty.
Teoretyczne reguły zachowania płynności
złota reguła bankowa reguła osadu we wkładach reguła przesunięć reguła maksymalnego obciążenia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz