Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 29

Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej - rodzaje

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

POJĘCIE I ZADANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji procesów i metod działania. Pojęcie analizy ekonomicznej odnosi się do...

Projekt systemu zarządzania agencji reklamowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Projekt systemu zarządzania agencji reklamowej Profil firmy Nasza firma jest agencją reklamową. Początkowym obszarem jej działania jest województwo mazowieckie z ukierunkowaniem rozwoju na obszar całej Polski a w przyszłości na Europę. ...

Przedsiębiorstwo - analiza pionowa i pozioma bilansu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1498

Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa - pionowa i pozioma ocena aktywów i pasywów bilansu Tabela nr. 1. Bilans analityczny spółki akcyjnej "X" Wyszczególnienie Rok poprzedni Rok bieżący Odchylenia   w tyś. zł. % w tyś. zł. % w tyś. zł. % AKTYWA       ...

Przedsiębiorstwo - opis funkcjonowania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo jako producent. Procesy produkcji. proces produkcji ↓ nakłady → produkcja Nakłady - dobra (lub usługi) wykorzystywane w procesie produkcji: praca energia, surowce, materiały, półprodukty kapitał rzeczowy w postaci maszyn i urządzeń, wyposażenia or...

Przedsiebiorstwo sprywatyzowane - funkcjonowanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Funkcjonowanie sprywatyzowanego przedsiębiorstwa ,,YYY” S.A. Spis treści WSTĘP str. 3 I Rozdział Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych str. 5 1.1. Istota i cel prywatyzacji str. 5 1.2. Metody - rodzaje prywatyzacji str. 8 II Rozdział Zakłady Lniarskie ,, YYY” S.A. 2.1. Historia przedsiębiorstwa ...

Przedsiębiorstwo - definicja i zasady działania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

1. Definicja przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo jest podstawową jednostką organizacyjną gospodarki narodowej służącą zaspokojeniu potrzeb społecznych, tworzoną w celu osiągania efektów ekonomicznych przez produkcję dóbr, świadczenie usług lub inną działalność. Jest to samodzielną i samo finansującą ...

Przepływy pieniężne, bilans zmian

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

Przepływy pieniężne. Zestawienie przepływu środków pieniężnych ma sens i jest wymagane prawem w większych jednostkach. Tam trudno jest ustalić co działo się z pieniędzmi w danym okresie. Bilans zmian (bilans różnic) - to bilans w formie analitycznej obejmujący przynajmniej wartości z okresu t i t+1...

Przewodnik po biznes planie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

Przewodnik po biznes planie Niniejszy przewodnik został stworzony na potrzeby „VETURE COMPETITION” - konkursu biznesplanów, organizowanego przez organizacje studenckie AIESEC i BEST. Zawartość tego przewodnika nie jest jedynym ani wyczerpującym materiałem na temat tworzenia

Przykładowy analityczny rachunek zysków i strat

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2436

Tabela 17.3. Przykładowy analityczny rachunek zysków i strat PRZYCHODY 2006 rok 2007 rok STRUKTURA 2006 STRUKTURA 2007 RÓŻNICA DYNAMIKA Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 414 766 1 700 854 98,88% 99,52% 286 088 120, 22% Pozostałe przychody operacyjne 4 020 4 917 0,28% 0...

Przykładowy bilans analityczny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2933

Tabela 17.2. Przykładowy bilans analityczny AKTYWA 2006 rok 2007 rok STRUKTURA 2006 STRUKTURA 2007 RÓŻNICA DYNAMIKA AKTYWA STAŁE 167 881 000 174 759 000 72,34% 71,53% 6 878 000 104,10% 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 1 066 000 625 000 0,46 % 0,26% -441 000 58,63% 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 123...