Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 30

Psychologia społeczna - wykład - Psychologia kliniczna - trendy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Wykład 29.05.2001 Psychologia społeczna podejście polega na zwróceniu uwagi na status chorego psychicznie (sugeruje, że obłęd istnieje w oku obserwatora, a nie w obserwowanym Przedstawiciele: Thomas Scheff, Theodore Sarbin, D. Rosenhan, E. Goffm...

Przedmiot i zadania psychologii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

1.Przedmiot i zadania psychologii. Psychologia - nauka o zjawiskach psychicznych. Termin w użyciu od XVIII wieku. Wtedy też ukazały się dwie prace Wolffa: „psychologia - empiryka”; „psychologia - racjonalizm” Bardzo długo traktowano psychologię jako naukę o życiu umysłowym, zjawiskach i warunkach ...

Psychologiczne podejścia do zaburzonego zachowania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Wykład 20.02.2001 Psychologiczne podejścia do zaburzonego zachowania PERSPEKTYWY: Psychodynamiczna (psychoanaliza) Teorii uczenia się (behawioralna i poznawczo-behawioralna) Humanistyczna Systemowa rodzinna środowiskowa Społeczna Maedyczna Model - Metafora - Perspektywa zdarzenia niejasne, ...

Analiza ekonomicza - pytania otwarte

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

otwarte: 1. czy jeśli firma ma ujemny kapitał pracujący to jest to wielkość prawidłowa dla firmy czy nie ? zalezy czym się charakteryzuje przedsiebiorstwo 2. jak aktywa stałe są mniejsze od kapitału stałego (czy własnego) to kapitał pracujący jest dodatni 3. w analizie dyskryminacyjnej

Pytania problemowe z ekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

EKONOMIA opracowanie pytań 1/2. Co oznacza pojęcie ekonomii i jak kształtowała się ewolucja pojęcia ekonomia? Co wiem o genezie ekonomii? Ekonomia - najczęściej definiuje się ekonomię jako naukę zajmującą się badaniem zachowania podmiotów gospodarczych w dziedzinie wykorzystania ograniczonych środk...

Rachunkowość - wzory i definicje

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

dla szeregu rozdzielczego (estymacja przedziałowa) x sr = 1 / n * suma (x i * n i ) x i - środek przedziału s 2 = 1 / n * suma ( x i - x sr ) 2 ni x i - środek przedzia...

Pojęcie rachunkowości - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Pojęcie rachunkowości. Rachunkowość - całościowy i zwarty system ciągłego oraz systematycznego gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji informacji ekonomiczno-finansowych. W rachunkowości wykorzystuje się określone metody, reguły postępowania, urządzenia ewidencyjne i środki techniczne u...

Regulamin Kredytu Mieszkaniowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Wstęp Kredyt Mieszkaniowy może być udzielony na: zakup mieszkania/domu na rynku pierwotnym; zakup mieszkania/domu/działki na rynku wtórnym; budowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego;...

Rynki finansowe - omówienie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

RYNKI FINANSOWE 21-02-02 Na rynku finansowym dokonuje się transakcji instrumentami finansowymi. Dzięki istnieniu rynku fin. mogą się zmieniać strony kontraktu określającego dany instrument fin. Jeśli kontrakt fin wiąże dwie strony: kredytobiorcę i kredytodawcę x i y, i x sprzedaje instrumenty fin z...

Sprawozdania finansowe firmy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

SPRAWOZDANIA FINANSOWE FIRMY Dla kogo są sporządzane i w jakim celu? akcjonariusze (udziałowcy - właściciele) kredytodawcy (banki) menedżerowie Podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa bilans rachunek zysków i strat sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Bilans Stanowi zestawienie m...