Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 17

PINOP 10 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

Rada gminy może różnicować stawki dla poszczególnych środków transportu (np. z powodu różnego wpływu na środowisko, rok produkcji, itp). Jeśli maksymalna stawka podatku od samochodu ciężarowego, ciągnika siodłowego i balastowego oraz przy...

PINOP 11 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

W gospodarce rynkowej dochodzi do podziału ciężaru opodatkowania podatkami pośrednimi między sprzedawców i nabywców. Podział ten jest uzależniony od elastyczności cenowej podaży i popytu. Gdy popyt jest sztywny a podaż doskonale elastyczna (np. chleb), wówczas cały ciężar podatków pośrednich ponosz...

PINOP 12 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

27. Procedura zawieszenia poboru akcyzy Szczególnym elementem w konstrukcji podatku akcyzowego jest procedura zawieszenia poboru akcyzy. W procedurze tej zawsze biorą udział dwa podmioty. Jednym z nich jest podmiot prowadzący skład podatkowy

PINOP 13 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

27b Podatek od wydobycia kopalin Obowiązuje od 18.04.2012. Wpływy z podatku w 2012 to ok. 2,2 mld zł. Monopolistą płatności podatku jest KGHM Polska Miedź S.A. Stawki podatku zależne od średniej ceny miedzi i srebra (od 0,5% do 35% przy bardzo dobrej koniunkturze). Podatnikami nowego podatku mają b...

PINOP 14 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

29. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) Został wprowadzony do systemu 01.01.2001. Podmiotami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz osoby niemające osobowości prawnej, które dokonują przemieszczeń majątkowych. Płac...

PINOP 15 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2012 r. Przedsiębiorcy (osoby fizyczne - także spółki cywilne i jawne osób fizycznych) mogą wybrać w 2012 r. opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,  jeżeli w 2011 r. uzyskali: przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wył...

PINOP 16 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1393

Przedmiot opodatkowania. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się (art. 17 "Ustawy o pod. doch. od osób fiz."): odsetki od pożyczek , odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątk...

PINOP 17 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

33. Podstawowe założenia reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Głównymi przesłankami reformy podjętej od 1 stycznia 1999 r. reformy ubezpieczeń było dążenie do: Obniżenia kosztów pracy w przedsiębiorstwach (dzięki obniżeniu kosztów związanych z utrzymaniem pracownika miało wpłynąć na wzrost zat...

PINOP 18 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

34a. Składka na ubezpieczenie wypadkowe Począwszy od 1 stycznia 2003r. wysokość składek na ubezpieczenie chorobowe podlega różnicowaniu ze względu na występujące u pracodawcy ryzyko. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na cały rok składkowy. Rokiem składkowym w ubezpiecz...

PINOP 20 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

39. Ulga w opłacaniu składek dla rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą Od 24 sierpnia 2005 roku obowiązuje ulga w składkach na ubezpieczenie społeczne. Mogą z niej skorzystać przez 24 miesiące osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność gospodarczą na własny rachunek po 24 sierpn...