Prof. Eugeniusz Kwiatkowski

Banki komercyjne w gospodarce - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1141

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski Makroekonomia Wykład X – Banki komercyjne w gospodarce Banki komercyjne w gospodarce Banki komercyjne – banki handlowe, których celem jest maksymalizacja zysków. Zalicza się do nich banki specjalistyczne: hipoteczne, rozwoju, eksportu, rolne Trzy funkcje banków kom...

Budżet i polityka budżetowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2282

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski Makroekonomia Wykład VII – Budżet i polityka budżetowa Budżet i polityka budżetowa (fiskalna) Budżet – plan finansowy, w którym uwzględnione są wszystkie dochody i wydatki państwa, związane z realizacją...

Działania polityki pieniężnej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 882

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski Makroekonomia Wykład XI – Działanie polityki pienięznej Działanie polityki pieniężnej Instrumenty polityki pieniężnej:  stopa rezerw obowiązkowych  stopy procentowe Banku Centralnego  operac...

Inflacja i jej rodzaje - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1260

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski Makroekonomia Wykład XIII – Inflacja Inflacja Inflacja – proces wzrostu ogólnego poziomu cen, miernikiem jest stopa inflacji ∏= [(Pt-Pt-1)/Pt-1]*100% Wskaźnik cen – procentowa zmiana wydatków na określony koszyk dóbr (określa jaki procent ogólnego poziomu cen z ro...

Kurs walutowy - wykład - Bank centralny

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1008

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski Makroekonomia Wykład XII – Kurs walutowy Kurs walutowy    Zmiany kursu walutowego: Zmienia się import, czyli eksport netto Zmiana Pp globalnego na towary Zmiana rozmiarów produkcji lub w pewnych warunkach zmiana cen Y=C+J+G+Ex-Im Zmiana kw - Ex, Im - y/inf...

Mnożnik - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1918

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski Makroekonomia Wykład IV – Mnożnik Mnożnik - J.M.Keynes 1. Istota, interpratcja i znaczenie ekonomiczne Mnożnik - liczba większa od 1, która określa ile razy zmiany w produkcji w gospodarce są większe od zmian w wyjściowym popycie na towary Jeśli jakikolwiek skła...

Podatki i ich podział - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 994

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski Makroekonomia Wykład VIII - Podatki Podatki  przymusowe, bezzwrotne nieodpłatne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo na podstawie przepisów prawnych Rodzaje podatków:  od dochodów osobist...

Polityka pieniężna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 959

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski Makroekonomia Wykład IX – Polityka pieniężna Polityka pieniężna Polityka pieniężna polega na kształtowaniu podaży pieniądza i określaniu zmian tej podaży, odpowiednio do zmian sytuacji gospodarczej kraju. Podaż pieniądza w każdej gospodarce określa Bank Centralny, ...

Produkcja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1099

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski Makroekonomia Wykład II – Produkcja 1. Znaczenie poziomu i wzrostu produkcji  dla stopy życiowej ludności  dla liczby miejsc pracy (im większa produkcja tym więcej miejsc pracy, ważne jest także tempo zwiększania się produkcji)  dla potencjału gospodarczego ...

Rola inwestycji, efekty popytowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2037

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski Makroekonomia Wykład III – Rola inwestycji, efekty popytowe 1. Rola inwestycji w procesach gospodarczych Inwestycje wywołują dwa skutki w gospodarce: 1. Efekty popytowe - pojawiają się pierwsze, w okresie krótkim, powodują wzrost popytu na produkty inwestycyjne i ...