Podatki i ich podział - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki i ich podział - wykład - strona 1 Podatki i ich podział - wykład - strona 2 Podatki i ich podział - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
Makroekonomia
Wykład VIII - Podatki
Podatki
 przymusowe, bezzwrotne nieodpłatne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo
na podstawie przepisów prawnych
Rodzaje podatków:

od dochodów osobistych ludności

od dochodów przedsiębiorstw

składka na ubezpieczenie społeczne

od własności

VAT (od wartości dodanej)
Funkcje podatków:
1. fiskalna (umożliwiają gromadzenie środków pieniężnych w budżecie państwa
i wykorzystywanie tych środków zgodnie z przyjętymi zasadami)
2. stymulacyjna (powinny być skonstruowane w taki sposób, aby pobudzały alb
nie likwidowały bodźców do aktywności podmiotów)
3. stabilizacyjna (stabilizowanie koniunktury gospodarczej, poprzez zmniejszanie wahań
popytu, konstruowane tak, aby w okresach poprawionej koniunktury podatki zwiększały
popyt a towary, a w złej – zmniejszały)
4. redystrybucyjna (dzięki podatkom następuje redystrybucja dochodów między grupami
podmiotów, następuje ukryty transfer dochodów od jednych grupy podmiotów do innych,
transfer od podmiotów silniej obciążonych podatkami to podmiotów słabiej obciążonych
podatkami)
Podstawowa klasyfikacja podatków:

bezpośrednie (płacone przez tych, którzy są faktycznie obciążeni podatkiem
np. od dochodów)

pośrednie (wpłat podatków do budżetu dokonują inne podmioty niż faktycznie obciążone
podatkami, np. VAT)
Klasyfikacja podatków (wg podstawy opodatkowania)

dochodowe (podstawą jest wysokość osiąganego dochodu, więc różnicy między
przychodami a kosztami)

majątkowe (podstawą jest wysokość majątku)

przychodowe (podstawą jest wysokość przychodu)
System podatkowy:

progresywny (stopa podatkowa wzrasta pry wyższym poziomie dochodów)

liniowy (stopa podatkowa jednakowa dla wszystkich)
Podatki progresywne:

bardzo dobrze spełniają funkcję redystrybucyjną, zmniejszają różnicę w dochodzie ludności

jeśli progresja jest nadmierna może osłabiać funkcję stymulacyjną

są automatycznym stabilizatorem koniunktury gospodarczej (gdy rosną dochody to dochody
do dyspozycji rosną dużo wolniej, gdy spadają dochody to dochody do dyspozycji spadają
dużo wolniej)
1
Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
Makroekonomia
Wykład VIII - Podatki
Podatki liniowe

poszczególne grupy podmiotów obciążone są podatkiem w jednakowym stopniu, grupy
o wyższych dochodach płacą wyższe podatki w wyrażeniu absolutnym, ale jednakowe
w wyrażeniu relatywnym

nie zmienia różnic w dochodach między grupami dochodowymi (słabiej pełni funkcję
redystrybucyjna oaz stabilizacyjną)

znacznie lepiej spełnia funkcję stymulacyjną, motywacyjną

dużą zaletą jest jego prostota, brak skomplikowanych wyliczeń

jeśli jest stosunkowo niski motywuje do ujawniania działalności w szarej strefie

na ogół nie towarzyszą mu ulgi i zwolnienia podatkowe
Koncepcja krzywej Laffera
Nie zawsze podnoszenie podatków wpływa na podniesienie wpływów do budżetu, za wysokie
podatki działają demotywującą i hamują działalność gospodarczą.
dochód do budżetu państwa
T3
T2
T1
stopa opodatkowania
1. Gdy stopy podatkowe są relatywnie niskie T 1 to ich zwiększanie powoduje przyrost
przychodów budżetowych z podatków
2. gdy stopy podatkowe są relatywnie wysokie to ich dalsze podnoszenie powoduje spadek
przychodów do budżetu z podatków (podnoszenie wysokich stóp podatkowych wpływa
demotywujaco na działalność podmiotów, reagują one ograniczaniem działalności
gospodarczej, co zmniejsza podstawę opodatkowania, a więc zmniejsza wpływy do budżetu)
3. Istnieje stopa podatkowa, która zapewnia maksymalne przychody budżetowe z podatków
T3.
2
Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
Makroekonomia
Wykład VIII - Podatki
Redukcja podatków a wzrost produkcji
Krótki okres Długi okres
Efekty popytowe Efekty podażowe
(zwiększają się dochody do dyspozycji (ważna jest możliwość inwestowania)
=zwiększa się popyt na towary=zwiększa się
produkcja towarów)
Wpływ redukcji na produkcje jest tym silniejszy Wpływ redukcji na produkcje jest tym wyższy
im wyższa jest krańcowa skłonność do im wyższa jest krańcowa skłonność do
konsumpcji oszczędzania
Grupy dochodowe a Ksk Grupy dochodowe a Kso
podatnicy o niskich dochodach mają wyższą Ksk podatnicy o wysokich dochodach mają wyższą
Kso
Należałoby redukować podatki w większym Należałoby redukować podatki w większym
stopniu w niższych grupach dochodowych, co stopniu w grupach o wyższym dochodzie, gdyż
powoduje większe efekty popytowe one więcej inwestują, co powoduje większe
efekty podażowe
Redukcja podatków podnosi produkcje Redukcja podatków podnosi produkcje
faktyczną potencjalną
To jakie postulaty wprowadzi w życie państwo zależy od przyjętej przez nie polityki oraz od
perspektywy analizy
3
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz