Prof. dr hab. Mirosław Szreder

note /search

Estymacja - Estymacja przedziałowa - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2520

Statystyka matematyczna - Przykład Z danych towarzystwa ubezpieczeniowego wynika, że w określonej grupie ubezpieczonych średnie roszczenie wynosi 400 EUR, a dok. Standaryzacji roszczeń 1000 EUR. Obliczyć prawdopodobieństwo, że: ś...

Losowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1897

STATYSTYKA MATEMATYCZNA - wykład 3 Losowanie zespołowe (cluster sampling) Populacja zostaje podzielona na subpopulacje (ang. clusters). Podział populacji na zespoły jest najczęściej określony nie przez badacza (tak jak w losowaniu warstwowym), lecz określony jest przez podział administracyjny,

Losowosc i liczby losowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1960

STATYSTYKA MATEMATYCZNA - LOSOWOŚĆ I LICZBY LOSOWE Ciąg liczb losowych to ciąg, który nie może być określony żadnym ustalonym wzorcem. Ciąg binarny (dwójkowy), np. rzut monetą, wybór k...

Ściaga ze statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1498

1. Próba wylosowana ze zwracaniem ( w sposób niezależny) z populacji skończonej lub bez zwracania z populacji nieskończonej to próba losowa prosta . 2. Dowolną funkcje zmiennych losowych generujących obserwacje w próbie nazywamy statystyką z próby 3. Jeżeli rozkład cechy X w populacji jest rozkłade...

Test na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2373

1. Próba wylosowana ze zwracaniem ( w sposób niezależny) z populacji skończonej lub bez zwracania z populacji nieskończonej to próba losowa prosta. 2. Dowolną funkcje zmiennych losowych generujących obserwacje w próbie nazywamy statystyką z próby 3. Jeżeli rozkład cechy X w populacji jest ro...

Własności asymptotyczne estymatorów

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1379

STATYSTYKA MATEMATYCZNA - Własności asymptotyczne estymatorów 3. Asymptotyczna nieobciążoność 4. Zgodność Estymator n nazywamy estymatorem zgodnym parametru θ jeżeli dla dowolnej dod...

Wnioskowanie Bayesowskie

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2009

Stat ystyka matematyczna - Wnioskowanie Bayesowskie Klasyczne procedury wnioskowania charakteryzuje czynione implicite założenie, iż dobre oceny uzyskuje się wtedy, gdy wykorzysta się dobry (w powtarzalnych próbach) estymator i liczbowe dane z p...

Wstęp do statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1722

S TATYSTYKA MATEMATYCZNA - wykład 1 Literatura: Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000 Krysicki W., Bartos J. i inni, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, Część 2 Statystyka matematyczna