Prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk - strona 6

Równowaga w prawie wyborczym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

. RÓWNOŚĆ W PRAWIE WYBORCZYM - SENS HISTORYCZNY I WSPÓŁCZESNY, GWARANCJE I OGRANICZENIA. RÓWNOŚĆ - oznacza, że każdy wyborca ma taką samą liczbę głosów głos każdego wyborcy znaczy tyle samo nie chodzi o to, że każdy ma jeden głos (bo czasami ma się więcej), tylko że każdy ma taką samą moc np. w ...

Referendum-istota, rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

REFERENDUM, ISTOTA, RODZAJE, SENS USTROJOWY. PRZYKŁADY. REFERENDUM - głosowanie za projektem określonego politycznego rozstrzygnięcia lub przeciw niemu; najlepsza instytucja, najlepsza forma demokracji bezpośredniej, najbardziej zn...

Struktura parlamentu i funkcje jego części składowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

STRUKTURA PARLAMENTU I FUNKCJE JEGO CZĘŚCI SKŁADOWYCH Struktura organizacyjna parlamentu, jego pełnomocnictwa oraz porządek pracy są określone w konstytucji i w specjalnym prawodawstwie. Parlament pracuje zwykle na sesjach zwyczajnych lub nadzwyczajnych Posiedzenia zwoływane są z reguły przez więk...

System jednopartyjny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

SYSTEM JEDNOPARTYJNY - ISTOTA I RODZAJE. PRZYKŁADY. Opiera się na zakazie działania innych partii , oprócz rządzącej. Jednopartyjność zaznaczyla się w państwie faszystowskim, w warukach realnego socjalizmu oraz w krajach pokolonialnych.Ze względu na rodzaje Szanowny Doktor dzieli systemy jednoparyt...

System rozbicia wielopartyjnego-istota i rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2254

SYSTEM ROZBICIA WIELOPARTYJNEGO - ISTOTA I RODZAJE. PRZYKŁADY. System wielopartyjny to taki, w którym trzy lub więcej partii ma szanse na zdobycie władzy. System ten jest wyrazem znacznego rozbicia społeczeństwa (politycznego).System ...

System rządów zgromadzenia-istota

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

. SYSTEM RZĄDÓW ZGROMADZENIA - ISTOTA SYSTEM RZĄDÓW ZGROMADZENIA (bo dominuje parlament) =DYREKTORIATU=KONWENTU (odwołanie do konstytucji 1793 Francji) =SYSTEM PARLAMENTARNO-KOMITETOWY (bo rząd jest komitetem wykonawczym parlamentu? ) GDZIE ? współcześnie występuje tylko w Szwajcarii (konstytucja z...

System dwupartyjny-istota i rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

SYSTEMS DWUPARTYJNY - ISTOTA I RODZAJE. PRZYKŁADY. W tym systemie może co prawda działać więcej partii, ale tylko dwie z nich mają realne sznse na zwycięstwo i zdbycie władzy. Zazwyczaj system ten jest chroniony większościową ordynacją wybo...

Zasada podziału władzy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1022

ZASADA PODZIAŁU WŁADZY - ISTOTA I PŁASZCZYZNY JEJ WYSTĘPOWANIA WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH POLITYCZNYCH ZASADA PODZIAŁU WŁADZY (inaczej: separacji) - to jedna z koncepcji budowy aparatu państwowego, jest typowa dla państwa demokratycznego, a jej istota przejawia się w: wyraźnym rozdziale władzy ust...

Zasada proporcjonalności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1050

ZASADA PROPORCJONALNOŚCI - ISTOTA, RÓŻNE ZASADY PODZIAŁU MANDATÓW, KONSEKWENCJE USTROJOWE. PRZYKŁADY. SPOSÓB PODZIAŁU MANDATÓW PROPORCJONALNY System ten był powszechny jeszcze przed II WŚ (mit, że demokratyczne!) Po II WŚ niektóre kraje przestały go stosować, obecnie występuje jeszcze w państwach ...

Zasada większości-większość względna i bezwzględna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2366

ZASADA WIĘKSZOŚCI - WIĘKSZOŚĆ WZGLĘDNA I BEZWGLĘDNA - ISTOTA I KONSEKWENCJE USTROJOWE WIĘKSZOŚCIOWY SYSTEM WYBORCZY - bardzo dobry system wg Wojtaszczyka :D - polega na tym, że mandaty otrzymuje tylko ta partia, która zebrała określoną ...