Prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk - strona 7

Opinia EKES w sprawie statutu fundacji europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Prawo europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Opinia EKES w sprawie statutu fundacji europejskiej (kwiecień 2010) autor(ka): oprac. Marzena Mendza-Drozd, członkini EKES źródło: http://portal.ngo.pl/x/29348;jsessionid=8A52DE5034E86F08B10DF08A014680D1?print_doc_id=550801 Celem niniejszej opinii jest analiza możliwości opracowania statutu fundac...

Prawo europejskie-konwersatorium

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Prawo europejskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1176

Prawo europejskie, konwersatorium, dr Marta Witkowska I. Charakter prawny i praktyka stosowania aktów ustawodawczych i nieustawodawczych w UE art 289-akty prawa pochodnego: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje na wniosek KE, przyjęcie przez RUE i PE, brak podziału, tylko wymienienie, ustawodawcze i ...

Racjonalny wymiar systemu politycznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

CHARAKTERYSTYKA RACJONALNEGO WYMIARU SYSTEMU POLITYCZNEGO PODSYSTEM KOMUNIKACYJNY (RELACYJNY, RELECJONALNY, dot. relacji) - obejmuje ogół związków i stosunków istniejących między różnymi strukturalnymi elementami podsystemu instytucjonalnego; relacje między instytucjami, oparte na normach parlamen...

Funkcje konstytucji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1001

. FUNKCJE KONSTYTUCJI FUNKCJE KONSTYTUCJI - Konstytucja jako akt prawny o szczególnym znaczeniu w państwie spełnia kilka istotnych funkcji. Są to zwłaszcza następujące funkcje: PRAWNA - konstytucja stanowi podstawę całego systemu prawa w każdym państwie konstytucyjnym INTEGRACYJNA - służy integra...

Konstytucja elastyczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2009

KONSTYTUCJA ELASTYCZNA - CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I PRZYKŁADY Najbardziej elastyczną jest konstytucja Wielkiej Brytanii: ustawy nie mają specjalnego trybu uchwalania orzecznictwo sądowe kształtowanie zwyczajów i konwenansów Stany Zjednoczone Ameryki: 7 artykułów, 26 poprawek 30 tys. ustrojowyc...

System kooperacji partii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

SYSTEM KOOPERACJI PARTII - ISTOTA I RODZAJE. PRZYKŁADY. Występuje naprzyklad w Szwajcarii w Ausrii w latach 1945-1966 i po 1982., w RFN w latach 1966-1969. Polega na tym, że wszystkie liczące się partie lub wszystkie partie tego samego systemu podejmują współpracę. Najczęściej jest tak, ze partie p...

Prawo Europejskie - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Prawo europejskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

ĆWICZENIA III W skardze trzeba uściślić czego żądamy. Musimy przedstawić zarzuty. Należy przedłożyć wezwanie do działania. Jeśli w ciągu 2 miesięcy nie odpowiada to wtedy możemy składać skargę. Jeśli skarga jest zarejestrowana to przyporządkowany jest rzecznik i sędzia sprawozdawca. Rolą rzecznik...

System polityczny Szwajcarii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 714

dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk. Notatka składa się z 36 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: system polityczny Szwajcarii, informacje wstępne, kantony, referendum, konstytucja, prezydent, kompetencje prezydenta, zasady ustrojowe państwa, deputowani, funkcje parlamentu, prz...

Źródła finansowania partii politycznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH. Występujątrzy formy finansowania partyjnego: wewnątrz organizacyjne źródła finansowania płynące z zewnatrz świadczenia od osób prywatnych, przedsiębiorstw i grup interesu wspieranie partii z budżetu państwa Publiczne finansowanie partii politycznych wzma...

Formy instytucjonalizacji prawnej wyborów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 399

FORMY INSTYTUCJONALIZACJI PRAWNEJ WYBORÓW Społeczeństwo uczestnicząc w wyborach, może mieć wpływ na skład organów sprawujących władzę. Praktyka wykazuje, że w drodze WYBÓRÓW wyłaniane są: IZBY NIŻSZE - zazwyczaj IZBY WYŻSZE PARLAMENTU- w niektórych krajach np. Polska, USA PREZYDENT - w republika...