Prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk - strona 5

Państwo prawa jako zasada ustrojowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

PAŃSTWO PRAWA JAKO ZASADA USTROJOWA - KONSEKWENCJE DLA SYSTEMU POLITYCZNEGO. Państwo prawne, a więc jak sądzę państwo prawa to państwo konstytucyjne, tzn. państwo praworządne, w którym stosunki między organami państwowymi a obywatelami określone są przez stabilne normy prawne. W państwie prawnym na...

Państwo unitarne-charakterystyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1043

. PAŃSTWO UNITARNE - CHARAKTERYSTYCZNE CECHY. Takie państwo jest wewnętrznie jednolite. Jego jednostki administracyjno-terytorialne są ściśle podporządkowane organom centralnym i nie mają żadnej politycznej samodzielności. Współcześnie jest to najbardziej rozpowszechniona forma państwa. Jej charak...

Parlamentarne systemy polityczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1127

PARLAMENTARNE SYSTEMY POLITYCZNE - ISTOTA I RODZAJE. Taki system opiera sięna tzw. podwójnej egzekutywie, tzn. na roździeleniu funkcji głowy państwa i szefa rządu. W systemie tym łączenie funkcji w rządzie i w parlamencie jest politycznie dozwolone i koniecznie.( z wyjątkiem Francji). Rząd ustępuje...

Pluralizm i monizm polityczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1792

PLURALIZM I MONIZM POLITYCZNY W SYSTEMIE POLITYCZNYM - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA. Pluralizm czyli różnorodność to zasadnicza cecha państwa demokratycznego. Termin pluralizm polityczny zaklada istnienie różnorodnych sił politycznych(part...

System partyjny-pojęcie i zakres przedmiotowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

POJĘCIE I ZAKRES PRZEDMIOTOWY SYSTEMU PARTYJNEGO. Dwie różne interpretacje tego sformułowania: Stanowisko nazywane klasycznym. M.Duverger mówi, że system partyjny to: „formy i warunki kooegzystencji wielu partii istniejących w danym kraju” Drugi punkt widzenia znacznie rozszerza zakres systemu par...

Powszechność prawa wyborczego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

42. POWSZECHNOŚĆ PRAWA WYBORCZEGO - SENS HISTORYCZNY I WSPÓŁCZESNY, OGRANICZENIA ZASADA POWSZECHNOŚCI - każdy OBYWATEL, który spełnił prawem przewidziane WARUNKI (prawnoformalne), ma CZYNNE I BIERNE PRAWO WYBORCZE „OBYWATEL” - są wy...

Prawne formy instytucjonalizmu partii politycznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

PRAWNE FORMY INSTYTUCJONALIZACJI PARTII POLITYCZNYCH. Rozwój systemów partyjnych doprowadził do postępującego, zwłąszcza po II wojnie światowej, procesu prawnej reglamentacji dzialalności partii politycznych. Podstawowe zasady prawnego re...

Prezydenckim system rządów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

PREZYDENCKI SYSTEM RZĄDÓW - ISTOTA I RODZAJE SYSTEM RZĄDÓW - wyodrębniony ze względu na relację między głową państwa, rządem i parlamentem USA, elementy też w Ameryce Środkowej, Ameryka Południowa, Finlandia, Francja, Grecja, Nowa Jugo...

Przymus wyborczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

PRZYMUS WYBORCZY, ISTOTA, PRZYKŁADY i KONSEKWENCJE. W prawie wyborczym niektórych krajów przewidziany jest przymus wyborczy np. Australia, Belgia, Holandia, Grecja, Luksemburg, Turcja) Wyborca jest więc zobligowany do wzięcia udzialu w głosowaniu w wyborach lub referendach etc. W momencie jego wpro...

Różne koncepcje definiowania systemu politycznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1162

RÓŻNE KONCEPCJE DEFINIOWANIA SYSTEMU POLITYCZNEGO Termin SYSTEM POLITYCZNNY upowszechniony został dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. Wcześniej dla określenia tego, co nazywamy dzisiaj systemem politycznym, używano innych określeń takich jak rząd, naród czy państwo. Zmiana terminologii jest nast...