Prof. dr hab. Genowefa Sobczyk

note /search

Zasady układania pytań w kwestionariuszu, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1008

Zasady układania pytań: -zamieszczamy pytania najważniejsze -muszą być jasno i poprawie sformułowane -krótkie -nieskomplikowane -należy unikać pytań sugestywnych, emocjonalnych -stosowanie pytań buforowych między pytaniami emocjonalnymi, trudnymi dla respondenta -w jednym pytaniu nie może być ...

Rynek, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 987

Rynek jako obiekt badan i segmentacja rynku Rynek stanowi podstawę funkcjonowania otwartej gospodarki, jest podstawą kreowania informacji, które służą podejmowaniu decyzji. Rynek jest to miejsce, gdzie dokonuje się transakcji kupna i sp...

Segmentacja rynku, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1113

Segmentacja rynku - podział wg określonych kryteriów na jednakowe grupy nabywców . Pozwala na określenie rynku docelowego, na określenie obszaru działania firmy, na tworzenie strategii marketingowej. Segment lub wybrane segmenty są obszar...

Skale pomiarowe w kwestionariuszu, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1946

Skale pomiarowe; skalowanie Dobór i przystosowanie odpowiednich skal do odpowiedzi na wszystkie pytania nazywa się cechowaniem kwestionariusza. Są 4 typy skal: nominalne: -najprostsze, nie pozwalają na wyliczanie średnich, porównań -sto...

Zbieranie danych pierwotnych pomiary, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

Zbieranie danych pierwotnych- pomiary Pierwotne sondaże pośrednie: -ankiety - np. radiowa, telefoniczna, prasowa, komputerowa, pocztowa, telewizyjna, opakowaniowa, ogólna, bezpośrednia, audytoryjna. zalety ankiety: -najpopularniejsza -zapewnia

Badania marketingowe, dobór próby, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1309

Badania marketingowe mają na celu zebranie, zmierzenie, obserwację i analizę zjawisk rynkowych. Badania marketingowe służą podejmowaniu decyzji rynkowych różnych podmiotów. Podjęcie bowiem działalności gospodarczej związane jest bowiem zawsze z pewnym ryzykiem. Żeby odpowiednio rozpoznać szanse prze...

Informacja, sim, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 728

Informacja powinna być: aktualna, wiarygodna, sprawdzona ,pełna, dokładna, trafna, ścisła, spójna zagregowana (lub zdezagregowana), czytelna, przekazywana w prostej, zrozumiałej formie. Celom zbierania takich informacji służy System Informacji Marketingowej. Luka info- różnica pomiędzy zasobem info...

Kwestionariusz, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

Konstrukcja instrumentu pomiarowego - konstrukcja kwestionariusza Zasady budowy kwestionariusza: zbiór pytań, stwierdzeń forma pisemna składa się z różnych problemów układ pytań powinien być problemowy (bloki tematyczne) ważna jest objętość kwestionariusza, lepsze są kwestionariusze krótkie w...

Metody obserwacji, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

Klasyfikacja metod obserwacji w Bad Mark 1 kontrowane: a) ukryte( dzielą się na standaryzowane i niestandaryzowane) b) jawne (-II- -II-) 2niekontrolowane (podział taki sam jak kontrolowanych) metoda panelowa: cechą charakterystyczną jest powtarzalność, ciągłość, systematyczność obserwacji i za...

Pojemność rynku, potrzeby, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

ANALIZA POJEMNOŚCI RYNKU Analiza potrzeb - podstawowy wyznacznik pojemności rynku Analiza strony popytowej- to analiza potrzeb, zakupów (spożycie), popytu. Relacje między potrzebami, popytem a zakupem: Potrzeby popyt ≥ zakup (spożycie) Pojemność rynku - ilość dóbr i usług o właściwej strukturz...