Prof. dr hab. Eugeniusz Grela

note /search

Wykład - żywienie zwierząt, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2506

Żywienie zwierząt - zwierzęta należy żywić w młodym wieku intensywnie a w dorosłym - ekstensywnie. Pasza - produkty pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, mineralnego, które zwierze jest w stanie pobrać, trawić, rozłożyć i wykorzystać rozłożone składniki. Pięciopalcówka: 1. popiół surowy 2. białko...

Wykład - alfatoksyny, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1134

Aflatoksyny Aflatoksyny (A-flavus-toksyny) są najdokładniej przebadaną grupą mykotoksyn. Są wytwarzane przez różne gatunki pleśni z rodzaju Aspergillus (np. A. flafus, A. parasticus). Wyodrębni...

Wykład - barwniki, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1428

Barwniki naturalne: ksantofile, karoteny, luteina. kapsakantyna. syntetyczne: ester etylowy, kwas apokarotenowy. Dajemy np. kurom żeby nie było mięso blade lub żeby jajka były żółte. Antyoksydanty- mają chronić w paszy skład. wrażliwe na utlenowa...

Wykład - enzymy paszowe, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1344

ENZYMY PASZOWE: endogenne - lipazy, peptydazy, amylazy egzogenne - fitaza, celulaza, beta glukanaza (to co normalnie wytwarzają ale z jakiś powodów nie ma) Fitaza mikrobiologiczna- umożliwia przyswajanie fosforu (wzrost o 20%) z pokarmu roślinnego, który normalnie jest tam zablokowany! Działa na fi...

Wykład - kokcydiostyki, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1967

Kokcydiostatyki - chemioterapeutyki dozwolone do stosowania u zwierząt, głównie drobiu, w profilaktyce lub leczeniu choroby zwanej kokcydiozą, wywoływanej przez pierwotniaki Eimeria. Mogą działać kokcydiostatycznie (wstrzymywać rozwój pierw...

Wykład - mykotoksyny, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1729

MYKOTOKSYNY Mykotoksyny są wtórnymi metabolitami nie posiadającymi biochemicznego znaczenia dla wzrostu i rozwoju grzybów pleśniowych je wytwarzających. Z punktu widzenia technologii, mykotoksyny są zanieczyszczeniami. Toksynotwórcze pleśnie mogą wy...

Żywienie zwierząt - wykład z podstawowych pojęć, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

POZOSTAŁE: Moniliformina Moniliformina jest wytwarzana przez liczne Fusarium sp. (głównie F. proliferatum) i najczęściej jest wykrywana w kukurydzy. Patulina Wytwarzana przez Penicillium expansum, Aspergillus sp. (A. clavatus), Byssochlamys nivea...

Wykład - substancje antyodżywcze, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3213

SUBSTANCJE ANTYODŻYWCZE: Taniny- polim. fenolowy, tworzy kompleks z białkiem, inhibitor enzymów, pogarsza wchłanianie Jest w zielonkach, roślinach strączkowych, ziarnach - jęczmień, sorgo Inhibitory proteaz (trypsyny, chymotrypsyna)- w ziarnach z...

Trawienie poligastryczne- białko - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2254

TRAWIENIE POLIGASTRYCZNE: BIAŁKO : degradacyjne - 60-65%, bypassowe (chronione - trafia bezpośrednio do j.cienkiego,nie ulega degradacji w żwaczu) - 30-35%.białko nie musi być dobrej jakości, bo wytwarzają je z innych białek (wyjątek= krowy mleczne - b. dobrej jakości wymagane) Cechy charakteryst...

Trawienie poligastryczne- bilans przemiany energii - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1162

BILANS PRZEMIANY ENERGII Energia brutto -100%Energia strawna pozorna Energia metabolicznaEnergia netto1. Energia produkcyjna - 12-18 % (1/5) i 2. Energia tracona(ciepło) energia brutto- suma ciepła uzyskana ze spalenia skł. Paszy (1 g cukrów=4,2 kcal; 1g białka=4,5 kcal; 1g tłuszczu=9,3 kcal) ener...