Prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

note /search

Chemia analityczna - egzamin 2

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1722

1. Co to jest analiza ilościowa i jakościowa. 2. Po dodaniu odczynnika grupowego dla III grupy wytrącił się biały osad. Jakie kationy były w  tym roztworze. 3. Dlaczego PbS wytrąca się w I i II grupie kationów. 4. Nazwy odczynników grupowych i warunki ich zastosowania. 5. Jak odróżnić HgS od inny...

Chemia analityczna - egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2422

1. Jak odróżnić Fe3+ od Fe2+? 2. Reakcja Vogla, Cruma, mieszanina Lehnera 3. Reakcja heparowa 4. Reakcje charakterystyczne dla 3 grupy kationów 5. Reakcje charakterystyczne dla jonów fosforanowych 6. Reakcja fosforanów z molibdenianem 7. Reakcja kalomelowa 8. Reakcja obrączkowa 9. Manganometryczn...

Chemia analityczna - chemia analityczna

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1890

1.Dlaczego  Pb2+ wykrywa się w I i II grupie kationów?  2. Odczynniki I, II i III grupy kationów. 3.Środowisko ,,działania" odczynników grupowych I, II i III grupy kationów.  4.Jony jodkowe wytrącają  (barwa) osad jodku ołowiu który jest/  nie jest (podkreślić właściwe)rozpuszczalny w nadmia...

Chemia analityczna pytania z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106

1)ze w wzgledu na tym reakcji zachodzacej podczas miareczkowania, pomiedzy substancja  oznaczona a roztworem titranta, metody miareczkowe dzielimy na:  A) Kompleksometryczne B) Redoksymetryczne C)Alkacymetryczne D)Arganometryczne(chyba to...

Chemia analityczna pytania z egzaminu2

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

1. Reakcja vogla 2. cos tam co jest matematyczna precyzja a odp odchylenie standardowe 3. podac dwa znane testy na wykrycie błedu grubego:odp dixona i grubasa 4. reakcja cuma, i dlaczego nie moze byc w obecnosci jonów chlorkowych jak sie ich  pozbyc 5. jeden redoks identyczny jak robolismy u nowi...

Reakcje charakterystyczne Kationów II grupa

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia analityczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2457

Reakcje charakterystyczne Kationów II grupa    II grupa kationów   II A: Hg(II), Pb(II), Bi(III), Cu(II), Cu(I), Cd(II)   II B: As(III), As(V), Sb(III), Sb( V), Sn (II), Sn(IV)  ACT (AKT) - tioacetamid (amid kwasu tiooctowego)   CH3CSNH3 + H2O...

Reakcje charakterystyczne Kationów I grupa

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia analityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1169

Reakcje charakterystyczne Kationów I grupa  1.     ……………………………….Ag(I), Hg(I), Pb(II)  Cl   AgCl  - biały osad, nr: H 2O i rozc. HNO3, NH 3, H2 O, (NH4)3,  CO2 – fioletowieje na słońcu  AgCl+ 2NH3 H2O [ Ag(NH3)2] + Cl+ 2H2O jon dwuaminosrebrowy         Hg3Cl2  i PbCl2 nr:  w amoniaku  Br    AgBr  - ...

Zadania chemii analitycznej

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia analityczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1344

Chemia analityczna   Zadania chemii analitycznej  Dział chemii który zajmuje się jakościowym i ilościowym badaniem oraz ustalaniem skłądu substancji  występujących w przyrodzie czyli analizowaniem danego układu.  ANALIZA ( z gr. analysi...

Chemia analityczna - Alkacymetria

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia analityczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1533

ALKACYMETRIA KRZYWA MIARECZKOWANIA Krzywa miareczkowania jest graficznym przedstawieniem przebiegu miareczkowania. Ogólnie  jest  to  zale ność  funkcyjna  między  logarytmem  stę eni...

Chemia analityczna - Miareczkowanie strąceniowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia analityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798

MIARECZKOWANIE STR Ą CENIOWE A + + B- ↔ AB↓                reakcja selektywna, wręcz specyficzna Argentometria Miareczkowanie mianowanym roztworem titranta AgNO3 X - + Ag+(t)  →  Wsk  AgX↓                                                 X...