Chemia analityczna - Miareczkowanie strąceniowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna - Miareczkowanie strąceniowe - strona 1 Chemia analityczna - Miareczkowanie strąceniowe - strona 2 Chemia analityczna - Miareczkowanie strąceniowe - strona 3

Fragment notatki:

MIARECZKOWANIE STR Ą CENIOWE A + + B- ↔ AB↓                reakcja selektywna, wręcz specyficzna Argentometria Miareczkowanie mianowanym roztworem titranta AgNO3 X - + Ag+(t)  →  Wsk  AgX↓                                                 X= Cl-,Br-,I-,CN-,SCN- titrant AgNO3 bądź te  AgClO4 Merkurometria Azotan rtęciowy Hg2(NO3)2 do oznaczania głównie Cl - Nie  ma nazwy SO4 2-    titrant BaCl 2     bądź  Ba(ClO4)2 ARGENTOMETRIA pX(pAg) - V     lub  pX(pAg) – f Wykrycie pk-śledzenie zmian pX lub pAg –potencjometrycznie lub wskaźniki A+B↔AB In + B↔InB W  momencie  zaistnienia  nadmiaru  titranta  B  mo e  być  sygnałem  zakończenia miareczkowania  o ile InB jest zauwa alny wizualnie np.metoda Mohra Cl - + Ag+ ↔ AgCl↓ CrO4 2- - gdy Ag+ w nadmiarze-ciemnoczerwone Ag 2CrO4 Prawidłowość wskazań indykatora zale y od stę enia In w roztworze Zadanie 1.  Wyznaczyć krzywą miareczkowania argentometrycznego 50 cm 3  0.1 M NaCl za pomocą 0.1 M AgNo3 i wykreślic ją w układzie pCl – f kSOAgCl = 1.96·10 -10 dla  f=0             V=0 pCl = lg[Cl -] = 1 dla  0 

(…)

… H2SO4
Zawartość Ba2+ w obu przypadkach 68.87 mg.Objętość roztworu po zakwaszeniu strąc. Vk =
200 cm3. kSO = 1.08 · 10-10.Wpływ siły jonowej pomijamy. MBa = 137.34
a) [Ba+] = k SO = 1.04 · 10-5
∆m
=?
m
∆m 1.04 ⋅10 −5 ⋅ 0.2 ⋅137.34
= −3
= 0.416 ⋅10 −2 = 0.42 %
m 68.87 ⋅10
68.87 ⋅10 −3 ⋅ 0.2
b) [SO42-] = = 0.5 ⋅10 −3 [mol / dm 3 ]
137.34 ⋅ 0.2 obj.

nadmiar→przy zało eniu, e [SO42-] z rozpuszczalności BaSO4 jest pomijalnie małe w
porównaniu z pochodzącym z nadmiaru dodanego H2SO4
∆m 2.16 ⋅10 −7 ⋅ 0.2 ⋅137.34
= −3
= 0.864 ⋅10 −4 = 0.009 %
m 68.87 ⋅10
Zadanie 3. Obliczyć ile mg Pb2+ pozostaje w 400 cm3 nienasyconego roztworu PbSO4. Jakie
powinno być stę enie jonów [SO42-], aby zmniejszyć straty jonów Pb2+ 10 razy. Wpływ siły
jonowej pomijamy. MPb = 207.19 ; IRPbSO4 = 1.6·10-8. Jaki jest błąd…
… oznaczenia gdy zawartość
Pb2+ wynosi 40 mg?
Zadanie 4. Do roztworu zawierającego 0.1 mol/dm3 Pb(NO3)2 i 0.01mol/dm3 Hg2(NO3)2
powoli dodaje się roztwór KCl .Ktory z kationów Pb2+ lub Hg2+ zacznie się wydzielać
pierwszy i jaki procent pozostanie go w roztworze na początku wydzielania się drugiego.
∆m
Zadanie 5. Obliczyć błąd względny ( ) w %,wynikający z nieilościowego strącania Ca2+
m
w postaci CaC2O4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz