Prof. dr hab. Adam Stabryła - strona 2

note /search

Zarządzane strategiczne notatki ćwiczenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1043

Strategia (5 lat) → decyzje strategiczne podejmowane są na najwyższym szczeblu → dotyczą całego przedsiębiorstwa Odpowiedź na 3 kwestie: WIZJA (sens istnienia organizacji); misja; DOMENA DZIAŁANIA (produkt, odbiorca, konkurenci, rynki) konkurencja bezpośrednia - każdy z każdym budowanie nisz...

Zarządzanie strategiczne i Alianse strategiczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1302

ALIANSE STRATEGICZNE WSTĘP Ulegająca zmianie struktura konkurencji oraz burzliwy rozwój otoczenia wymuszają nową orientację przedsiębiorstw. Wzrastające tendencje globalizacyjne wzmagają konkurencję. Przedsiębiorstwa międzynarodowe są zmuszone do poszukiwania nowych opcji strategicznych. Wśród ko...

Opracowane zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 3703

TAB. STRUKTURA REGULAMINU PODEJMOWANIA DECYZJI DLA SDOP A. Ramowa charakterystyka przedsięwzięcia. 1) Zakres przedsięwzięcia: -cele, -punkty krytyczne, - uprawnienia, -wytyczne operacyjne, 2) Klauzule (ograniczenia, gwarancje, przywileje) 3) Warunki dodatkowe B. Proces podejmowania decyzji w SD...

Zarządzanie procesowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 3640

Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera - opiera się na założeniu, iż zamiast prowadzenia kompletnych i długotrwałych prac badawczych nad rejestracją i oceną stanu faktycznego jakiegoś systemu, można ustalić określony wzorzec funkcjonowania systemu, który z kolei będzie podlegać próbom i weryfikac...

Ogólne zasady i koncepcje projektowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2730

OGÓLNE ZASADY I KONCEPCJE PROJEKTOWANIA PROCES PROJEKTOWY (PROJEKTOWANIE) - merytoryczny i twórczy rodzaj działalności człowieka, który stanowi preparację koncepcyjną i pragmatyczną dla funkcji wykonawczych; w sformułowaniu tym zawiera się kreatywna cecha projektowania; preparacja jest sensowna, ...

Podst. Pojecia zarzadzanie projektami

 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5957

Wśród opisanych pojęć są: analiza preferencji, metoda rangowania, metoda punktacji, ocena sprawdzająca, znormalizowane wartości cech obiektu, punktowa ocena sprawdzająca, agregacja dysjunktywna, agregacja bilansująca, kategoryzacja firmy, planowanie strategiczne, fazy planowania, internacjonalizacj...

Karta projektu

 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 7042

W skład tej karty wchodzą takie punkty jak: temat projektu (w przykładzie: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania), cel projektu, cele szczegółowe, zakres projektu, główne terminy, fazy projektu, interesarisze, założenia projektowe, ograniczenia projektowe, wymagania, potrzeby, oczekiwania kl...

Praca licencjacka - instrukcja redagowania pracy

 • Seminarium
Pobrań: 574
Wyświetleń: 10150

Dokument dotyczy wymagań na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, prowadzący zajęcia to Adam Stabryła oraz Krzysztof Woźniak. Dokument ma 22 strony i porusza tematy takie jak: zasady ogólne, zasady budowy planu rozprawy, układ treści, strona merytoryczna pracy, wstęp, zakończenie, kolejność, techn...

Zarządzanie projektami - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5726

W skład tych notatek wchodzi 13 stron i są to głównie pojęcia charakterystyczne dla zarządzania projektami. Opisane w nich zostały takie zagadnienia jak: analiza preferencji, metoda rangowania, metoda punktacji, planowanie strategiczne, internacjonalizacja, globalizacja, model strategii globalnej, ...

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi - streszczenie ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 8484

Streszczone są rozdziały 7, 10 i 12 i każde streszczenie ma po 4 strony. Notatka porusza zagadnienia takie jak: rozdział 7 - proces projektowy, projektowanie, zasady projektowania, podejścia organizatorskie, podejście diagnostyczne, podejście prognostyczne, analiza systemowa, kategorie ogólne opisu...