Prof. dr hab. Adam Stabryła

note /search

Zarządzanie procesowe opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 2590
Wyświetleń: 4886

Ogólne zasady i koncepcje projektowania 7 ROZDZIAŁ Proces projektowy (projektowanie)- merytoryczny i twórczy rodzaj działalności człowieka który stanowi preparację koncepcyjną i pragmatyczną (odniesioną do metodologii) dla funkcji wykonawczych. Projektowanie jest kreatywne, a więc i oryginalne. P...

Zarządzanie strategiczne - farmaceutyka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

ZARZ ĄDZANIE STRATEGICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE MISJA: Spółka S. A. działa na rynku krajowym. Koncentruje się hurtowej sprzedaży leków i produktów OTC (bez recepty), artykułów toaletowych i kosmetyków a także prowadzeniu składu celnego dla fi...

Zarządzanie strategiczne i operacyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1253

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE POJĘCIE ZARZĄDZANIA Sukcesy przedsiębiorstw wiążą się dzisiaj ściśle ze sprawnością zarządzania rozumianego jako wiedza i umiejętność sterowania zasobami, procesami i informacjami w celu ich optymalnego wykorzystania dla osiągnięcia...

Zarządzanie strategiczne i strategia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1099

ZARZĄDZANIE W PRZYSZŁOŚCI TENDENCJE ZMIAN PO 2010 CO WPŁYNIE NA STRATEGIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA: wymagania klientów co do jakości produktów i usług, umiejętności w przyciąganiu i zatrzymywaniu pracowników, konkurencja międzynarodowa, nowe technologie, konsolidacja branży, konkurencja niż, ogran...

Zarządzane strategiczne cz 1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1260

Zarządzane strategiczne Każda organizacja (w tym przedsiębiorstwo) posiada cele, które wyznaczają jej główny dział. Przez cele organizacji rozumie się: 1) jej rolę, czyli miejsce w społeczeństwie i ogólnie określona działalność; 2) jej misję, czyli szczególny powód jej istnienia różniący się od ...

Zarządzane strategiczne cz 1b

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 994

Zarządzanie strategiczne Paradygmat - zespół założeń jakie obowiązują Nie ma jednej jedynej słusznej metody zarządzania. Zarządzanie jest specyficzną i wyróżniającą się cechą każdej organizacji. Cele strategiczne mają wpływ na strukturę organizacji. Organizacja - armia, przedsiębiorstwo, mini...

Zarządzane strategiczne cz 2

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1064

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 1.0 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 1.1. INFORMACJE OGÓLNE „ Warunkiem funkcjonowania firmy na rynku jest osiąganie zysku”. Przedsiębiorstwem, które chciałabym poddać analizie zwenętrznej i wewnętrznej jest „ PPHU WIGA ”. Gdy PPHU Wiga rozpoczynała działalność produkcji odzieży ...

Zarządzane strategiczne cz 2b

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1099

Zarządzanie strategiczne Związek między polityką, a strategią firmy: Polityka wyznacza Strategia wyznacza decyzje wyznaczają pole swobody pole relacji (walka, pole manewru (gry, współpraca). opory). Władza kultura Model Analizy strategicznej struktura tożsamość Pole swobod y - zależy od warunk...

Zarządzane strategiczne cz 3

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1148

Problem globalizacji polskich przedsiębiorstw: konkurencja globalna i lokalna odbiorcy mają coraz większe potrzeby, wymagania , producenci muszą się coraz bardziej dostosowywać do tych wymagań państwo industrialne przekształciło się w państwo informatyczne w przedsiębiorstwach ponoszone są co...

Zarządzane strategiczne cz 5

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1421

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Plan pracy: 1. Wstęp 3 2.Istota zarządzania strategicznego4 3. Wdrażanie zarządzania strategicznego5 4. Etapy zarządzania strategicznego7 4.1. Analiza strategiczna 7 4.2. Wybór strategiczny9 4.3. Realizacja strategii9 5. Zalety i wady zarządzania strategicznego11 ...