Zarządzanie strategiczne i operacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne i operacyjne - strona 1 Zarządzanie strategiczne i operacyjne - strona 2 Zarządzanie strategiczne i operacyjne - strona 3

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE POJĘCIE ZARZĄDZANIA Sukcesy przedsiębiorstw wiążą się dzisiaj ściśle ze sprawnością zarządzania rozumianego jako wiedza i umiejętność sterowania zasobami, procesami i informacjami w celu ich optymalnego wykorzystania dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów w istniejących warunkach ramowych działania organizacji (prawnych, ekonomicznych, społecznych, politycznych itp.) i w sposób zgodny z etyką oraz społecznie akceptowanymi celami. Zarządzanie powinno zmierzać do usuwania wszelkich barier zagrażających przyszłości firmy. Działania, które kierownictwo powinno podjąć, muszą się oprzeć na znajomości przyczyn słabości firmy, zbadaniu istniejących zasobów oraz na rozpoznaniu szans rozwojowych i opracowaniu kompleksowej koncepcji zmiany.
W nowoczesnym zarządzaniu wymagane jest zarządzanie strategiczne polegające na tworzeniu wielowariantowych koncepcji opisujących przyszłe sytuacje otoczenia i firmy oraz spodziewane kierunki ich rozwoju, po to, aby odkryć to wszystko, co jest niezbędne, żeby firma miała przyszłość. Zarządzanie to ma na celu eliminację niepewności, następnie zaś podejmowanie strategicznych decyzji. 2. CHARAKTER ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO Zarządzanie strategiczne jest to sposób myślenia o zarządzaniu - i sposób podejścia do możliwości i wyzwań gospodarczych. Jest kompleksowym, ciągłym procesem zarządzania nastawionym na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii sprzyjających wyższemu stopniowi zgodności organizacji i jej otoczenia oraz osiągnięciu celów strategicznych. SKŁADOWE STRATEGII Dobrze pomyślana strategia koncentruje się na czterech podstawowych dziedzinach: zasięgu, dystrybucji zasobów, wyróżniającej kompetencji i synergii. Zasięg strategii określa, na jakich rynkach organizacja będzie konkurować. Niektóre firmy o ograniczonym zasięgu konkurują tylko na niewielu rynkach, podczas gdy inne, o szerokim zasięgu, konkurują na wielu różnych rynkach.
Strategia powinna obejmować zarys projektowanej alokacji zasobów organizacji pomiędzy różne zastosowania, czuli powinna określać tzw.

(…)

… organizacji, że dostawca jest solidny i że wynegocjowane zostały najlepsze warunki finansowe.
3.3 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Kontrola zapasów, zwana również kontrolą materiałową, ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego zarządzania operacyjnego. Czterema podstawowymi rodzajami zapasów są: surowce, produkcja w toku, produkty gotowe i produkty w drodze. W ostatnich latach nowym osiągnięciem zarządzania zapasami…
…, kulturowych i regulacyjnych). Strategia finansowa - opracowanie prawidłowej strategii ma zasadnicze znaczenie dla organizacji. Ważną częścią tej strategii jest podjęcie decyzji o najbardziej odpowiedniej strukturze kapitałowej. Innymi elementami są: polityka zadłużenia, zarządzanie aktywami czy polityka dywidendy.
Strategia produkcyjna - zajmuje się problemami jakości, wydajności i techniki. Jeśli strategia…
… do klientów.
II ZARZĄDZANIE OPERACYJNE
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Zarządzanie działalnością operacyjną jest zestawem czynności kierowniczych wykorzystywanych przez organizację do przekształcania nakładów w produkty i usługi.
Działalność operacyjna jest podstawową sferą funkcjonowania organizacji, a sprawne i skuteczne zarządzanie operacjami przyczynia się e w ogromnym stopniu do wzrostu jakości i wydajności…
… zarządzania operacjami jest określenie, jakie materiały i usługi potrzebne są do wykonania zadań organizacji, co nazwane jest planowaniem potrzeb materiałowych. Pierwszym jego etapem jest określenie, jakich materiałów i części będzie wymagała produkcja. Następnym jest określenie, jakimi zapasami firma już dysponuje, po to, by uniknąć zamawiania większej ilości materiałów niż potrzeba. Końcowym etapem…
…, wtedy części i materiały będą zamawiane tak, by wpływały zgodnie z harmonogramem wynikającym z zapotrzebowania.
Inną techniką zarządzania operacjami, która coraz częściej znajduje zastosowanie, jest statystyczna kontrola jakości. Jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się ona głównie zarządzaniem jakością. Jest to zestaw specjalnych technik statystycznych, które mogą być stosowane w kontrolowaniu jakości. Kontrola…
….
Po właściwym zdefiniowaniu jednostek w ramach firmy następnym krokiem jest ich klasyfikacja. Najczęściej używaną metodą kategoryzacji jest macierz BCG. Klasyfikuje ona poszczególne jednostki operacyjne według stopy wzrostu ich rynku (wysokiej lub niskiej) oraz względnego udziału w rynku. Metoda ta dzieli jednostki na: gwiazdy, dojne krowy, znaki zapytania oraz pieski. Gwiazdą nazwano strategiczną jednostkę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz