Zarządzanie strategiczne - farmaceutyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne - farmaceutyka - strona 1 Zarządzanie strategiczne - farmaceutyka - strona 2 Zarządzanie strategiczne - farmaceutyka - strona 3

Fragment notatki:


ZARZ ĄDZANIE STRATEGICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE MISJA: Spółka XXXXX S. A. działa na rynku krajowym. Koncentruje się hurtowej sprzedaży leków i produktów OTC (bez recepty), artykułów toaletowych i kosmetyków a także prowadzeniu składu celnego dla firm farmaceutycznych oraz na własne potrzeby. Marka kojarzona jest z wysoką jakością produktów przy konkurencyjnych cenach. CELE: Celem jest osadzenie XXXXX - firmy polskiej-na rynku europejskim. Sprzedaż dąży także do osiągnięcia pozycji lidera na rynku krajowym, a zmierza do tego poprzez swój rozwój wewnętrzny oraz wykorzystując wszystkie możliwości uczestniczenia w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw CEFARM.
Wraz z wprowadzeniem reformy ochrony zdrowia, zasady rynku zmieniły się. Spółka XXXXX ma za cel wykorzystać wszelkie możliwości, jakie niesie ze sobą reforma, by osiągnąć dalszy pomyślny rozwój firmy, przejawiający się najwyższą jakością usług oferowanych jej handlowym partnerom. FORMA PRAWNA EMITENTA Formą prawną firmy jest spółka akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru handlowego dnia 30 grudnia 1997 roku.
PROFIL DZIAŁALNOŚCI Przedmiot działalności gospodarczej XXXXX S. A. obejmuje:
handel hurtowy i detaliczny farmaceutykami, parafarmaceutykami, kosmetykami i artykułami toaletowymi,
sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i wyposażenia medycznego,
produkcję oraz świadczenie usług w dziedzinach wymienionych powyżej,
import i eksport w zakresie przedmiotu działalności Spółki,
prowadzenie składu celnego na potrzeby Spółki na zasadach przewidzianych prawem celnym.
Strukturę asortymentową przez XXXXX S.A. możemy przedstawić wg następujących kryteriów:
Odpłatność za poszczególne farmaceutyki:
farmaceutyki P- leki pełnopłatne
farmaceutyki U- leki o odpłatności 50 %(leki uzupełniające i na choroby przewlekłe)
farmaceutyki T- leki o odpłatności 30 %( leki uzupełniające i na choroby przewlekłe)
farmaceutyki R- leki na ryczałt (leki podstawowe i na choroby przewlekłe)
farmaceutyki B- leki bezpłatne (lecznictwo zamknięte i niektóre choroby przewlekle)


(…)

… możliwość utrzymania pozycji rynkowej oraz reakcji na politykę państw ograniczających rentowność branży farmaceutycznej.
Jak już wspomniałam, aby utrzymać swoją pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa muszą corocznie wprowadzać nowe produkty. Koszty prac badawczo-rozwojowych nad autentycznie nowymi lekarstwami wynoszą przeciętnie ok. 300 min dolarów rocznie. Na takie wydatki mogą pozwolić sobie tylko duże…
… jest przede wszystkim postęp nauki. W przypadku 2/3 wszystkich znanych obecnie chorób leczy się symptomy, a nie przyczyny. W przypadku wielu dolegliwości nie znaleziono skutecznych lekarstw, co gwarantuje tym, którzy je odkryją znaczne zyski. Wymaga to oczywiście odpowiednich prac badawczo-rozwojowych. Warto więc podejmować ryzyko. Mogą sobie jednak na to pozwolić jedynie duże przedsiębiorstwa, które sprzedają szeroką gamę…
… oraz pozwalają na poprawę poziomu obsługi klientów Spółki.
Wszystkie inwestycje w majątek trwały w latach 1995-97 Spółki finansowała ze środków własnych.
ANALIZA MAKROOTOCZENIA
*CZYNNIKI SPOŁECZNE wielkość spożycia leków w Polsce per capita, będącą funkcją zarówno dochodu rozporządzalnego jak i wzrastającej świadomości zdrowotnej społeczeństwa.
Wzrost konsumpcji leków pełnopłatnych, szczególnie preparatów…
… oraz system Lotus Notes, który umożliwił wprowadzenie wielu rozwiązań informatycznych wspierających bieżącą działalność XXXXX.
Spółka postawiła na kontynuację wdrażania i rozszerzania o kolejne moduły systemu informatycznego pozwalającego na zarządzanie gospodarką magazynową, systemem sprzedaży i logistyki, systemem finansowo-księgowym, zarządzaniem płynnością. System w przyszłości na bezpośrednie połączenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz