Praca licencjacka - instrukcja redagowania pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 10339
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca licencjacka - instrukcja redagowania pracy - strona 1 Praca licencjacka - instrukcja redagowania pracy - strona 2 Praca licencjacka - instrukcja redagowania pracy - strona 3

Fragment notatki:

Dokument dotyczy wymagań na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, prowadzący zajęcia to Adam Stabryła oraz Krzysztof Woźniak. Dokument ma 22 strony i porusza tematy takie jak: zasady ogólne, zasady budowy planu rozprawy, układ treści, strona merytoryczna pracy, wstęp, zakończenie, kolejność, technika pisania tekstu, normatyw strony, marginesy, czcionka, wyrównywanie, numeracje, numeracja rozdziałów rzymska, numeracja podrozdziałów arabska, numeracja podpodrozdziałów arabska, numeracja wzorów, numeracja tablic, odsyłacze, wyróżnienia fragmentów tekstu, druk półgruby, pogrubiony, kursywa, rysunki i tablice, opisy rysunków, opisy tablic, ogólne zasady stosowane przy pisaniu tekstu, bibliografia, strona tytułowa, indeksy i spisy, konstrukcja spisu treści, spis rysunków i tablic, przykład.
Jak pisac prace licencjacka lub magisterska, jakie w tym przedmiocie sa wymagania na UEk w Krakowie - to znajdziesz w tej notatce- material opracowany na wydziale zarzadzania w katedrze procesu zarzadzania

Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Katedra Procesu Zarządzania
Adam Stabryła, Krzysztof Woźniak
TECHNIKA REDAKCYJNA
Instrukcja redagowania prac licencjackich (magisterskich)
Kraków 2000
Spis treści
Rozdział I. ZASADY OGÓLNE
Rozdział II. ZASADY BUDOWY PLANU ROZPRAWY
Rozdział III. TECHNIKA PISANIA TEKSTU
Normatyw strony
Numeracje
Odsyłacze
Wyróżnienia fragmentów tekstu
Rysunki i tablice
Ogólne zasady stosowane przy pisaniu tekstu
Bibliografia
Strona tytułowa
Rozdział IV. INDEKSY I SPISY
Konstrukcja spisu treści
Spis rysunków i tablic
Załącznik 1. Strona tytułowa (z opisaną wielkością czcionek)
Załącznik 2. Strona tytułowa
Załącznik 3. Spisy rysunków i tablic
Załącznik 4. Spis treści
Załącznik 5. Bibliografia
Załącznik 6. Odsyłacze i przypisy objaśniające
Załącznik 7. Wzory matematyczne
Załącznik 8. Tablica
Załącznik 9. Rysunek
Załącznik 10. Przykład wstępu
Załącznik 11. Przykład zakończenia
3
4
5
5
5
6
7
8
8
9
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Rozdział IZASADY OGÓLNE
1. Zasada konsekwencji oznacza, iż jeżeli zostanie przyjęta jakaś konwencja to musi być utrzymana do końca.
2. Prostota zarówno konstrukcji tekstu (stosowanie znaków specjalnych) jak i formułowania zdań.
3. Korekta po każdym fragmencie.
4. Trzymanie się zasad zamieszczonych w niniejszym opracowaniu.
Rozdział IIZASADY BUDOWY PLANU ROZPRAWY
Układ treści powinien być następujący:
1. Strona tytułowa 2. Spis treści
3. Wstęp
4. Rozdziały
5. Podrozdziały
6. Zakończenie
7. Bibliografia
8. Spis rysunków
9. Spis tablic
10. Załączniki
W zależności od rodzaju opracowania (artykuł, książka, opracowanie uczelniane, grant, praca magisterska, praca doktorska) można pominąć niektóre z tych składników - zachować należy przy tym proponowaną kolejność.
Strona merytoryczna pracy - dotyczy typów planów, wyraża ona zarówno warstwę dotyczącą podstaw prezentowanej problematyki, metodykę ich rozwiązywania, zawiera prezentację wyników badań empirycznych
Wstęp - piszemy go na samym końcu. Kilka zdań poświęcamy na rozwinięcie tytułu, przybliżamy problem celu pracy a następnie przedstawiamy charakterystykę rozdziałów.

(…)

… PISANIA TEKSTU
1. Normatyw strony
Marginesy:
górny - 2,5 cm, dolny - 2,5 cm, lewy - 3,0 cm, prawy - 2,0 cm,
tekst wyjustowany (wyrównany do obydwu marginesów).
Czcionka: - tekst: Times New Roman 12 punktów odstępy 1,5 linii,
- tyt.rozdziałów: wielkość 14 punktów pogrubione, na środku osobnej strony,
- tyt. podrozdziałów: wielkość 12 punktów pogrubione, na środku strony.
Wyrównywanie:
Tekst wyjustowany…
… w banku PKO SA oraz w banku PKO BP 42
5. Etapy postępowania przy opracowywaniu długookresowej strategii rozwojowej firmy 44
Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis rysunków 63
Spis tablic 64
Załączniki 65
Bibliografia
Alexandrowicz A.: Trudne kredyty - amerykańskie doświadczenia i polskie realia, „Bank” 1993, nr 5.
Bercza S.: Zarządzanie ryzykiem bankowym, Związek Banków Polskich, Warszawa 1992.
Salwiński B.: Kredyt - narzędzie podejmowania decyzji gospodarczych, Zeszyty Naukowe AE, Katowice 1993, nr 129.
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego (pod redakcją R.Borowieckiego), PWN, Warszawa - Kraków 1990.
Grudzewski W., Rudzińska A., Sawicki M.: Benchmarking w strategii rozwojowej firmy, czyli orientacja na najlepszych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1998, nr 2.
Hopej M., Szeloch M.: Lean Management - nowa koncepcja zarządzania, „Przegląd Organizacji” 1994, nr 2.
Stabryła A.: Podstawy zarządzania firmą, Wydawnictwo AE, Kraków 1997.
Teoria organizacji i zarządzania (pod redakcją J.Kurnala), PWE, Warszawa 1979.
Metodę benchmarkingu zapoczątkowała w latach osiemdziesiątych amerykańska firma Rank Xerox Corporation. Rezultatem przeprowadzonej przez tą firmę analizy porównawczej z firmą…
… to teoretyczne rozważania na temat organizacji systemu finansowo-rachunkowego, określające jego definicję, funkcje, części składowe a także szczegółowy opis analizy finansowo-rachunkowej oraz procesu planowania finansowego.
Rozdział trzeci Identyfikacja systemu finansowo-rachunkowego w oddziale gospodarczym, obejmuje szczegółowy opis funkcjonującego w oddziale gospodarczym systemu finansowo-rachunkowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz