Wodociagi i Kanalizacja - strona 2

Wykład - współczynnik strat liniowych

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Magdalena Ciejak
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

Podać wzór na obliczanie strat wysokości ciśnienia h= f() oraz wzór Colebrooka-White'a na obliczanie . Wysokość strat liniowych  - współczynnik strat liniowych, l-długość rurociągu, d-średnica rurociągu, v-prędkość w rurociągu, g-przyspieszenie grawitacyjne Współczynnik strat liniowych wg Cole...

Wykład - zbiorniki wodociągowe

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Magdalena Ciejak
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1204

Wymienić i omówić cele dla których budujemy zbiorniki wodociągowe wyrównują nierównomierność między dostawą a poborem wody co zapewnia równomierną pracę pomp i urządzeń oczyszczających wodę, a przez co istotnie zwiększają stopień niezawodności działania systemu wodociągowego stabilizują ciśnienia ...

Zbiorniki retencyjne-klasyczne - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Magdalena Ciejak
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1428

Zasady projektowania zbiorników retencyjnych - klasycznych Obliczenia niezbędnej objętości użytkowej (Vu) zbiorników retencyjnych przeprowadza się poprzez zbilansowanie dopływów (Qd) i odpływów (Qo) w czasie (t=0; tm+tp): . Schemat d...

Opracowanie - wodociągi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Magdalena Ciejak
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1561

NA KOŃCU - TO, CZEGO BRAKUJE 1. Co to jest wodociąg i jakie obiekty wchodzą w jego skład. Wodociąg to zespół urządzeń służących do zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę, przy czym dobrze pracujący wodociąg dostarcza klientom wodę w dostatecznej ilości, pod dostatecznym ciśnieniem i o dobrej jakoś...

Badanie szczelności - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Magdalena Ciejak
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

Warunki wykonania badania szczelności Badanie należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów przed pomalowaniem i przed wykonaniem izolacji termicznej. Badanie szczelności powinno odbywać się za pomocą wody. (próba hydrauliczna). Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach wykonywanie próby szcze...

Projekt

 • Politechnika Warszawska
 • dr Norbert Kawałek
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Montageanleitung / Mounting Instruction Cavelle, F1 und Visit, Mod.- Nr. 574720, 574100 und 571150 Art.- Nr. 580568, 02-2004 ...

Projekt 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr Norbert Kawałek
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Document Outline Model m227950-1-Model.pdf Model m227950-2-Model.pdf Model ...

Projekt 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr Norbert Kawałek
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Document Outline Model m293900-2.pdf Model m293900-3.pdf Model ...

Projekt 7

 • Politechnika Warszawska
 • dr Norbert Kawałek
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Document Outline Model m831020-2-Model.pdf Model m831020-1-Model.pdf Model m831020-2-Model.pdf Model ...

Projekt 8

 • Politechnika Warszawska
 • dr Norbert Kawałek
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Document Outline Model m831030-1-Model.pdf Model m831030-2-Model.pdf Model ...