Badanie szczelności - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie szczelności - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Warunki wykonania badania szczelności
Badanie należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów przed pomalowaniem i przed wykonaniem izolacji termicznej. Badanie szczelności powinno odbywać się za pomocą wody. (próba hydrauliczna). Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach wykonywanie próby szczelności za pomocą sprężonego powietrza. Dokładnie wypłukać przed próbą szczelności. (szczególnie inst. wodociągową przy klejeniu i lutowaniu). W trakcie próby zabrania się nawet krótkotrwałego zwiększenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próby szczelności. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną:
Całą instalację przed badaniem należy starannie wypłukać.(czystość i bezpieczeństwo armatury)
Płukanie wykonywać należy przy dodatniej temperaturze zewnętrznej i niewychłodzonym budynku.
Podłączenie wszystkich urządzeń zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia: naczynia wzbiorczego zabezpieczającego (otwarte i zamknięte), zawory bezpieczeństwa, czasem trzeba odłączyć kocioł.
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu instalacji (należy otworzyć wszystkie punkty czerpalne) należy sprawdzić wszystkie połączenia pod ciśnieniem słupa wody w instalacji. Próba szczelności polega na podłączeniu ręcznej pompki w najniższym ciśnieniu instalacji. Manometr, na którym powinniśmy obserwować przebieg próby powinien mieć średnicę tarczy co najmniej 150 mm i zakres pomiarowy o 50% większy od ciśnienia próby szczelności. Działka elementarna 0,1 bar przy zakresie 10 bar i 0,2 bar przy wyższym zakresie. Badanie szczelności możemy rozpocząć po okresie min. 1 doby od stwierdzenia gotowości instalacji do badania. Ma to na celu wyrównanie temperatury budynku i wody. Wartość ciśnienia próbnego powinna wynosić 1,5x ciśnienie robocze, lecz nie mniej niż 10 bar.
Na 3 godziny przed i po badaniu temperatura otoczenia powinna być w miarę stałą, nie powinna się wahać nie więcej niż ±3K.
W przypadku połączeń spawanych, lutowanych, kołnierzowych oraz zaciskanych o pozytywnym wyniku próby szczelności świadczy brak przecieków i roszenia występujący w ciągu pół godziny, ponadto manometr nie powinien wykazywać żadnego spadku. W przypadku połączeń gwintowanych nie powinniśmy stwierdzić w przeciągu pół godziny przypadków roszenia, dopuszczalny jest spadek ciśnienia na manometrze wynoszący co najwyżej 2%.
Po przeprowadzeniu próby szczelności na zimno powinien być sporządzony protokół z badania określający ciśnienie próbne i stwierdzający czy wynik badania jest pozytywny czy negatywny. W protokole należy jednoznacznie określić instalację, która była badana. W przypadku badań nieszczelności instalacji sprężonym powietrzem, należy wykonywać powietrzem oczyszczonym z oleju. Wartość ciśnienia nie powinna przekraczać 3 bar przy próbie pneumatycznej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz