Przygotowanie i przebieg próby szczelności na zimno i na gorąco instalacji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przygotowanie i przebieg próby szczelności na zimno i na gorąco instalacji-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

24. Przygotowanie i przebieg próby szczelności na zimno i na gorąco instalacji co
Należy wykonać płukanie przed przystąpieniem do próby szczelności. Zawory regulacyjne powinny być otwarte. Na 24 godz przed próbą należy urządzenie wypełnić zimną wodą i dokładnie odpowietrzyć. Po napełnieniu instalacji wodą należy dokonać przeglądu instalacji pod kątem jej szczelności (czy wycieka woda z instalacji, czy są roszenia). Temperatura wody w instalacji musi być równa temperaturze w pomieszczeniu.
Przebieg próby szczelności:
Należy podnieść ciśnienie za pomocą pompy przyłączonej w najniższym punkcie instalacji. Pompa musi być wyposażona w cechowany manometr tarczowy o średnicy minimum 150mm i działkę elementarną 0,01MPa przy zakresie do 1MPa oraz 0,02Mpa przy wyższym zakresie. Wartości ciśnienia próbnego dla urządzeń wewnętrznych c.o. PRÓBA NA ZIMNO
- Niskotemperaturowe (dowolny rodzaj grzejników)
Ciśnienie robocze +2bar (lecz nie mniej niż 4bar i nie więcej niż 9bar)
- Średniotemperaturowe (ogrzewanie płaszczyznowe)
9bar
- Wysokotemperaturowe
1,5 ∙ ciśnienie robocze
Kryteria oceny:
Wyniki próby uznaje się za pozytywne, jeżeli w ciągu 20minut :
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia na połączeniach, szwach
- manometr nie pokaże spadku ciśnienia, dla połączeń gwintowych dopuszcza się spadek 2% spadku ciśnienia. Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu próby szczelności na zimno, przeprowadza się PRÓBĘ SZCZELNOŚCI I DZIAŁANIA NA GORĄCO:
Próbę poprzedza płukanie instalacji gorącą wodą. Próbę dokonuje się w sezonie ogrzewczym, przy możliwie najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego.
Należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, spawów, dławnic itp. czy występują przecieki i roszenia. Obserwujemy czy instalacja nie zmianom - wyboczeniu.
Ważne by do czasu próby instalacja nie była zabezpieczona antykorozyjnie i zaizolowana. Wynik próby uważa się za pozytywny, gdy nie stwierdzono przecieków i roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. Próba pneumatyczna:
- stała wartość ciśnienia wynosząca 3bar
- większa trudność z wykryciem nieszczelności
- powietrze nie może zawierać oleju (przeciek ze sprężarki)
- sprężanie powietrza powoduje podgrzanie, co może mieć wpływ na ciśnienie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz