Transport i Logistyka Międzynarodowa - strona 3

Europejska Agencja Bezpieczenstwa Lotniczego - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

EASA Powstała w 2003 r. z siedzibą w Kolonii. Organ Komisji Europejskiej. Unijny regulator w zakresie bezpieczeństwa transportu lotniczego. Zadaniem jest ustanowienie i utrzymanie wysokiego, jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotnict...

Konferencja liniowa - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1463

Konferencja liniowa (żeglugowa) - ang. liner conference, shipping conference Porozumienie o charakterze monopolistycznym (kartelowym) przewoźników morskich operujących na tym samym szlaku, którzy w celu ograniczenia konkurencji między sobą I bardziej skutecznego przeciwstawiania się konkurencji ze...

Konsorcjum - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

W ramach konsorcjum zabronione jest: Ustalanie jednolitych cen za przewozy liniowe Podział rynków lub klientów Ograniczenie ładowności tonażu niezwiązane ze zmianą popytu i podaży Łączny udział wszystkich członków konsorcjum w rynku, na któ...

Koszty w transporcie - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Koszty w transporcie dzielimy na: Efektywne (z punktu widzenia przedsiębiorstwa) - koszt poniesiony przez przedsiębiorcę na realizację kontraktu Pochodne (z punktu widzenia przedsiębiorstwa) - koszty związane z utraconymi korzyściami, wynikające z niemożności produkcji wynikającej z długiego tran...

Logistyka własna - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Logistyka własna: Rozwiązania te mają zapewnić: Możliwie niski poziom zapasów materiałów i wyrobów gotowych, pociągających za sobą krótki okres zamrożenia kapitału obrotowego Krótki okres przepływu dóbr fizycznych i informacji Wysoki poziom wykorzystania potencjału produkcyjnego lub handlowego ...

Logistyka - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1064

Logistyka, jest to organizowanie i zarządzanie procesami dostaw składników niezbędnych do produkcji oraz dystrybucja wyrobów gotowych. Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw. Według tak zwanej definicji 9W celem działań logistycznych jest dostarczanie: Właściwemu klientowi W...

Magazyny i centra logistyczne - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Magazyny i centra logistyczne. Wyróżniamy: Magazyny o charakterze dystrybucyjnym Magazyny o charakterze składowo-dystrybucyjnym Magazyny o charakterze składowo-dystrybucyjno-produkcyjnym Parki logistyczne, czyli zespoły obiektów magazynowych Centra logistyczne Centrum usług logistycznych to ...

Mechanizm podaży i popytu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Mechanizm podaży i popytu ustala średnią cenę rynkową. Gdy mamy siłę przebicia, to taryfa staje się punktem wyjścia do ceny ostatecznej. Duży klient może negocjować cenę, mały nie ma siły przebicia. Naturalny sposób ustalania cen oparty jest na kosztach przedsiębiorstwa transportowego i zakładany...

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego ICAO (ang. International Civil Aviation Organization) Utworzona 7 grudnia 1944 r. Ustala odpowiednie normy i zalecenia, szczególnie dotyczące międzynarodowych standardów technicznych oraz w zakresie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej. Członkami org...

Składniki portu lotniczego - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

Na port lotniczy składają się: Urządzenia do bezpiecznego startu i lądowania Pasy startowe o przepisowej długości i standardowych normach technicznych Sieć dróg kołowania i drogi łącznikowe do pasów startowych Miejsca (płyty) postojowe...