Logistyka własna - omówienie.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka własna - omówienie. - strona 1 Logistyka własna - omówienie. - strona 2 Logistyka własna - omówienie. - strona 3

Fragment notatki:

Logistyka własna:
Rozwiązania te mają zapewnić:
Możliwie niski poziom zapasów materiałów i wyrobów gotowych, pociągających za sobą krótki okres zamrożenia kapitału obrotowego
Krótki okres przepływu dóbr fizycznych i informacji
Wysoki poziom wykorzystania potencjału produkcyjnego lub handlowego
Niski poziom kosztów
Wysoki poziom obsługi kontrahentów
Do podstawowych zadań logistyki w firmie produkcyjnej przy obsłudze dostaw towarów należą:
Opracowanie planu dostaw na podstawie informacji z innych komórek organizacyjnych firmy
Sterowanie dostawami zakupionych przez inne działy zasobów przeznaczonych do produkcji, czyli:
Organizacja dostaw w czasie, zgodnie z zapotrzebowaniem produkcji
Podział zakupionych partii towarów na mniejsze części
Koordynacja dostaw od różnych dostawców
Wybór dostawców usług transportowych
Udzielania zleceń spedycyjnych i ewentualnie przewozowych
Ewentualne zgłaszanie towarów do odprawy celnej
Wyładunek środków transportu
Rozformowanie jednostek ładunkowych
Demontaż opakowań zbiorczych, a także jednostkowych
Prowadzenie magazynu i zarządzanie gospodarką magazynową
Logistyk w ramach zarządzania zapasami decyduje:
Ile towarów i w jakiej strukturze powinno znajdować się na bieżąco w magazynie
Jaki powinien być czas składowania poszczególnych materiałów i surowców
Ile surowców i komponentów ma być dostarczonych bezpośrednio do procesu produkcji
Dostarczanie części i narzędzi na stanowiska produkcyjne
Sporządzanie statystyk
Tendencja do zmniejszania średniej wagi przesyłek utrwala się.
Jeszcze nie tak dawno odbiorca sprowadzał cały samochód z potrzebnym towarem, magazynował go, a następnie kierował poszczególne partie towarów do sprzedaży lub do produkcji według potrzeb.
Obecnie logistycy nie chcą już zamrażać kapitału i ponosić zbyt wysokich kosztów magazynowania. Sprowadzają więc od dostawców coraz mniejsze partie, ale za to sukcesywnie, zgodnie z zasadą Just in time.
Zasada Just in time powoduje wzrost zapotrzebowanie na usługi transportowe.
Częste dostawy małych partii towarów wymagają do ich obsługi większej liczby środków transportu.
Zwiększają się wydatki na transport, obciążenie środowiska naturalnego, zatłoczenie dróg i miast itp..
Takie podejście jest możliwe, ponieważ koszty transportu nie odgrywają większej roli w kosztach działalności przedsiębiorstw handlowych czy produkcyjnych.
Wskaźnik wzrostu transportu jest większy od wzrostu PKB - transportochłonność - tendencja na całym świecie.


(…)

… trzeci, pomiędzy odbiorcą i dostawcą, nie bierze bezpośredniego udziału w transakcji handlowej, ale odpowiada za obsługę przepływu dóbr i informacji niezbędnych dla przeprowadzenia tej transakcji.
Operator 3PL konstruuje i realizuje łańcuch logistyczny w oparciu o Własną działalność spedycyjną
Własne (dzierżawione) magazyny
Własny (leasingowany) tabor samochodowy oraz
Usługi przewoźników zewnętrznych
[Własny tabor zwykle jest nieopłacalny]
Z czasem 3PL zaczął świadczyć usługi dodatkowe, podnoszące wartość dostarczonego dobra (ang. value addend services), takie jak:
Konsolidowanie i de konsolidacja dostaw
Pakowanie i przepakowywanie
Konfekcjonowanie
Etykietowanie
Oklejanie
Sortowanie
Tworzenie zestawów promocyjnych (co-packing)
Dodawanie instrukcji użytkowanie do towarów
Kompletowanie (np. zestawów komponentów dla dostaw kierowanych bezpośrednio na linie montażowe)
Obsługa zwrotów i reklamacji
Zwrot europalet
Zabezpieczanie produktów przed kradzieżami w sklepach
Ochrona mienia
Ubezpieczenia
Prowadzenie składu celnego lub podatkowego
Instalowanie oprogramowania w urządzeniach elektronicznych
Testowanie, kontrola jakości
Montaż (no produktów konfigurowanych czy dostosowywanych do specyficznych wymagań…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz