Technologia Transportu - strona 2

note /search

Środki pracy w transporcie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 637

Środki pracy w transporcie - charakterystyka dróg poszczególnych gałęzi transportu Drogi transportu samochodowego Drogi publiczne eksploatowane w Polsce dzieli się ze względu na funkcje jakie spełniają w sieci drogowej oraz stopień do...

Charakterystyka procesu transportowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1547

Charakterystyka procesu transportowego Proces transportowy - to szereg złożonych czynności organizacyjnych wykonawczych oraz handlowych mających na celu przemieszczanie ładunków lub ludzi z jednego lub kilku punktów początkowych zwanych punktami nadania do jednego lub kilku punktów końcowych zwanyc...

Charakterystyka wariantów kolejowego procesu przewozowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 595

Charakterystyka wariantów kolejowego procesu przewozowego Warianty KPP ładunków: * Proces przewozowy bezpośredni - przewozu na liniach określonego rodzaju kolei są realizowane jednym pociągiem *Proces przewozowy pośredni - przewozu na liniach określonego rodzaju kolei SA realizowane większą liczbą p...

Logistyka stosowana - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

Logistyka stosowana Logistyka stosowana - dziedzina obejmująca wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni materiałów i informacji oraz do projektowania techniczno-organizacyjnego i realizacji procesów przepływu materiałów i informacji w celu zaspokojenia potrzeb w ograni...

Proces produkcyjny w transporcie - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 735

Proces produkcyjny w transporcie Proces produkcyjny w transporcie to celowa działalność różnych grup pracowniczych wyposażonych w sprawne technicznie środki przewozowe oraz maszyny i urządzenia ładunkowe zmierzające do przemieszczania z jednego miejsca na drugie ściśle określonego ładunku. ...

System transportowy - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987

System transportowy - charakterystyka System transportowy to logicznie uporządkowany i funkcjonalnie powiązane ze sobą podsystemy: Techniczne - infrastruktura transportowa, środki transportu i urządzenia Organizacyjne - organizacja tran...