Technologia Transportu

note /search

Środki pracy w transporcie - charakterystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2401

Środki pracy w transporcie - charakterystyka maszyn i urządzeń ładunkowych Urządzenia ładunkowe - specjalna konstrukcja pośrednicząca w procesie przeładunku umożliwiająca przyspieszenie lub wręcz wykonanie obsługi ładunkowej środka transportowego (np.

Charakterystyka kolejowego procesu przewozowego ładunków - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 4606

Charakterystyka kolejowego procesu przewozowego ładunków. Proces przewozowy - jest pojęciem węższym niż proces transportowy i w ujęciu technologicznym obejmuje tylko taki zakres czynności w nim wykonywanych, które wiążą się z czynnym i biernym zaangażowaniem taboru przewozowego określonej gałęzi. Ko...

Charakterystyka systemów transportu intermodalnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5278

Charakterystyka systemów transportu intermodalnego Charakterystyka systemów transportu intermodalnego - przewóz wagonami niskopodwoziowymi samochodów jednoczłonowych, samochodowych zespołów dwuczłonowych oraz pociągów drogowych w systemie ruchomej drogi - przewóz wagonami samych naczep siodłowych i ...

Funkcje transportu oraz jego klasyfikacje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 3878

Funkcje transportu oraz jego klasyfikacje Transport spełnia trzy funkcje: Konsumpcyjna - oznacza zaspokojenie potrzeb przewozowych przez świadczenie usług transportowych Produkcyjna - oznacza zaspokojenie potrzeb produkcyjnych przez świadczenie usług transportowych Integracyjna - pozwala zintegrować...

Jednostki zintegrowane w transporcie intermodalnym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4186

Jednostki zintegrowane w transporcie intermodalnym. Zintegrowane jednostki ładunkowe Kontenery wielkie - urządzenie transportowe o charakterze stałym i odpowiednio mocnej konstrukcji, skonstruowana specjalnie dla ułatwiania przemies...

Podatność transportowa ładunków - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 8309

Podatność transportowa ładunków Podatność transportowa ładunku - jest to jego wrażliwość na czynności w transporcie przy jednoczesnej odporności na ujemne skutki tych czynności i warunki działania. Miarą podatności jest nakład pracy niezbędny do umożliwienia dokonania przewozu w sposób bezpieczny dl...

Pojęcie technologii i procesu technologicznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1015

Pojęcie technologii i procesu technologicznego Technologia jako nauka zajmuje się ogólnymi i szczególnymi prawidłowościami towarzyszącymi procesom produkcyjnym. Zadaniem technologii jest opracowanie zasad takiego postępowania, aby zamierzony efekt produkcyjny osiągnąć przy jak najmniejszych nakładac...

Pojęcie transportu oraz podstawowych operacji ładunkowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3598

Pojęcie transportu oraz podstawowych operacji ładunkowych. Transport z łacińskiego transportera - przenieść, przewieźć i oznacza przemieszczenie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Transport w znaczeniu czynnościowym, proces technologiczny ws...

Proces produkcyjny i jego elementy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1386

Proces produkcyjny i jego elementy - charakterystyka. Proces produkcyjny jest to świadome połączenie procesów pracy, przedmiotów pracy i środków pracy w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Praca ludzka - integruje pozostałe składniki procesu produkcyjnego a także decyduje o jego ostatecznym wyniku...

Technologia procesu transportowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia Transportu
Pobrań: 3444
Wyświetleń: 10871

Technologia procesu transportowego, rodzaje technologii w transporcie samochodowym. Technologia procesu transportowego - to pewien sposób działania, który obejmuje zakres i metodę wykonania wszystkich niezbędnych czynności umożliwiają...