Technologia towarowych przewozów kolejowych - strona 4

Zadania stacji manewrowych w obsłudze potoków wagonów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1351

Zadania stacji manewrowych w obsłudze potoków wagonów przemieszczanych pomiędzy stacyjnymi i liniowymi punktami ładunkowymi i stacjami manewrowymi. Stacja manewrowa (SM) - zadaniem tego rodzaju stacji towarowych jest wykonywanie zadań w z...

Metoda podwójnego pierwszeństwa 3 krok

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jarosław Poznański
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 406

Metoda podwójnego pierwszeństwa 3 krok do z C E FG CD + Nad B 190 120 w 125 130 70 G 210 40 25 wk 150 15-10 AG 255 95 80 w 195 40 DE 145 k 25 wk 55 85 k 10 - Brak 85 20-10 10 20 135 ...

Tabela przesuwu wagonów próżnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jarosław Poznański
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 301

Tabela przesuwu wagonów próżnych metodą dyspozytorską do z C D E F FG EG CD + Nad B 70 70 G 20 10 30 AG 5 15 20 40 DF 15 10 25 DE 10 10 - Brak 85 15 20 10 10 15 20 175 ΣΣ(ns) = 70x190 + 20x40 + 10x25 + 5x200 + 15x130 + 20x205 + 15x145 + 10x15 + 10x25 = 23 975 w...

Parametry oceny intensywności użytkowania wagonów towarowych - omówien...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714

Parametry oceny intensywności użytkowania wagonów towarowych. Przebieg wagonu - przemieszczenie n wagonów na drodze l [wagkm] - ilość wag1*droga1 + ilość wag2*droga2+… Kurs wagonu K - droga jaką przebywa wagon w pełnym cyklu, tj. od miejsca naładunku do miejsca kolejnego naładunku. Średnia eksplo...

Terminale obsługujące przewozy intermodalne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462

Terminale obsługujące przewozy intermodalne: Pierwsze terminale powstały w dużych ośrodkach miejsko-przemysłowych oraz portach morskich. Układ torowy terminali kontenerowych kolejowo-samochodowych składa się z torów: przyjazdowo-odja...

Metoda podwójnego pierwszeństwa 4 krok

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jarosław Poznański
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Metoda podwójnego pierwszeństwa 4 krok do z C E CD + Nad B 190 k 120 w 130 k 70 G 210 40 wk 150 5 AG 255 95 w 195 40 - Brak 85 10-5 20 115 ...

Metoda podwójnego pierwszeństwa 5 krok

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jarosław Poznański
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Metoda podwójnego pierwszeństwa 5 krok do z C E CD + Nad B 190 k 120 w 130 k 70 AG 255 95 wk 195 40-5 - Brak 85 5 20 110 ...

Schemat rejonu sieci

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jarosław Poznański
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Schemat rejonu sieci AG - 110 km GF - 50 km GE - 50 km ED - 50 km FD - 30 km DB - 70 km DC - 120km A G F E D B C ...

Tabela z nadmiarem i brakiem wagonów

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jarosław Poznański
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

Tabela z nadmiarem i brakiem wagonów danego rodzaju do z C D E F FG EG CD + Nad B 50 20 70 G 5 10 15 30 AG 35 5 40 DF 15 10 25 DE 10 10 - Brak 85 15 20 10 10 15 20 175 ...

Fronty terminali kolejowo - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Fronty terminali kolejowo-samochodowych stanowią: tory ładunkowe, pasma ładunkowe dla pojazdów samochodowych, pasma składowe dla kontenerów suwnice torowe obejmujące swym zasięgiem: tory ładunkowe, pasma dla samochodów i pasma składowe. Cechą charakterystyczną są pasy składowania tymczasowego, ...