Systemy odniesienia i układy współrzędnych

note /search

Zasady wyrównania i numerycznego opracowania poziomej osnowy szczegóło...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Systemy odniesienia i układy współrzędnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1547

Zasady wyrównania i numerycznego opracowania poziomej osnowy szczegółowej Zadanie takie wykonujemy w programie geonet. Po wczytaniu obserwacji przeprowadzamy Program wstępnej kontroli sieci poziomej następnie Obliczenie współrzędnych przybliżonych i Wyrównanie ścisłe sieci poziomej - metoda najm...

Zasady wyrównania i numerycznego opracowania poziomej osnowy wysokości...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Systemy odniesienia i układy współrzędnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1169

Zasady wyrównania i numerycznego opracowania poziomej osnowy wysokościowej Obliczenia i wyrównania wysokości punktów podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych dokonuje się metodami ścisłymi: pośredniczącą lub zawarunkowaną Wyrównanie linii niwelacyjnej wykonuje się wg schematu: 1. oblicze...

Algorytm przeliczania współrzędnych kartezjańskich- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Systemy odniesienia i układy współrzędnych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2408

Algorytm przeliczania współrzędnych kartezjańskich X,Y,Z z elipsoidy Krasowskiego na elipsoidę GRS-84 Transformacja ta jest zwana transformacją przez podobieństwo i jest zdefiniowana przez 7 parametrów w postaci:  3 składowych przesunięcia wzajemnego środków elipsoid  3 kątów obrotów osi o...

Elementy treści mapy opograficznej- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Systemy odniesienia i układy współrzędnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1638

ELEMENTY TREŚCI MAPY TOPOGRAFICZNEJ Matematyczne: - odwzorowanie kartograficzne - układ współrzędnych prostokątnych płaskich i siatka topograficzna - skala mapy Geograficzne: - rys. poziomicowy - rys. sytuacyjny Opis poza ramkowy: - oznaczenie godła mapy - nazwa arkusza - opis

Ransformacja współrzędnych pomiędzy różnymi układami- ćwiczenie...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Systemy odniesienia i układy współrzędnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Kierunek: Geodezja i Kartografia Rok akademicki 2009/2010 semestr IV – letni Ćwiczenie 2-4 Temat: Transformacja współrzędnych pomiędzy różnymi układami. Spis treści Okładka……………………………………………………………….………………1 Spis treści...

Transformacje układów- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Systemy odniesienia i układy współrzędnych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1624

Podstawowe elementy definiujące pole zniekształceń odwzorowawczych to: 1. Elementarna skala liniowa Jest to stosunek różnicowego przyrostu długości na płaszczyźnie odwzorowawczej do odpowiadającego przyrostu

Układ 1965- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Systemy odniesienia i układy współrzędnych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162

Układ współrzędnych „1965” wprowadzony został do opracowań kartograficznych przeznaczonych dla potrzeb gospodarczych. Układ wywodzi się z elipsoidy Krakowskiego, która posiada punkt przyłożenia dla geoidy w Pułkowie i lokalną orientację astronomi...

Układ współrzędnych 1992- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Systemy odniesienia i układy współrzędnych
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3269

Układ współrzędnych „1992” 1. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oparty jest na współrzędnych geograficznych geodezyjnych układzie europejskim EUREK -89, występującym również pod nazwą TREF-89. 2. Współrzędne płaskie prostokątne x, y dla obszaru Polski są obliczane w odwzorowaniu kart...

Układ współrzędnych 2000- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Systemy odniesienia i układy współrzędnych
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2310

Układ „2000” określany niekiedy jako drugi wariant układu „1942”, oparty jest na odwzorowaniu Gaussa-Krugera i podziale Polski na cztery strefy trzystopniowe. Jest to koncepcja nawiązująca do dawnego układu „1942”, lecz elipsoidalną odniesienia nie jest w tym przypadku elipsoida Krakowskiego, le...

Układ odniesienia- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Systemy odniesienia i układy współrzędnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

UKŁAD ODNIESIENIA (REFERENCE FRAME) Stanowi praktyczna realizację systemu odniesienia. Na układ odniesienia składają się wyznaczone z obserwacji wartości parametrów opisujące początek układu, skalę (metrykę) i orientację osi oraz ich zmienności w czasie. - w przypadku geodezji klasycznej – ukła...