Zasady wyrównania i numerycznego opracowania poziomej osnowy szczegółowej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wyrównania i numerycznego opracowania poziomej osnowy szczegółowej- opracowanie - strona 1 Zasady wyrównania i numerycznego opracowania poziomej osnowy szczegółowej- opracowanie - strona 2 Zasady wyrównania i numerycznego opracowania poziomej osnowy szczegółowej- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zasady wyrównania i numerycznego opracowania poziomej osnowy szczegółowej
Zadanie takie wykonujemy w programie geonet. Po wczytaniu obserwacji przeprowadzamy Program
wstępnej kontroli sieci poziomej następnie Obliczenie współrzędnych przybliżonych i Wyrównanie
ścisłe sieci poziomej - metoda najmniejszych kwadratów
Wg wytycznych technicznych G 1.5 przeprowadzamy kameralne opracowanie wyników pomiarów
przed wyrównaniem. Ma to na celu sprawdzenie ich prawidłowości oraz zgodności z założeniami
technicznymi i przygotowanie materiałów do przeprowadzenia wyrównania sieci.
Zakres wstępnych prac kameralnych obejmuje:
1. Obliczenie kontrolne wyników obserwacji w dziennikach pomiarowych:
2. Obliczenie mimośrodów wyznaczonych metoda pośrednią
3. Obliczenie wysokości stanowiska instrumentu i punktów celowania określonych metodą
trygonometryczną
4. Obliczenie poprawek do obserwacji kierunków i długości boków ze względu na mimośrody.
5.Zestawienie wyników pomiaru siatek przeniesienia współrzędnych i nawiązań punktów bliskich
oraz wykonanie obliczeń kontrolnych
6. Opracowanie szkicu odchyłek zamknięcia figur i obliczenia błędów średnich obserwacji:
- sieci poziomej
7.Opracowanie opisu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu prac pomiarowych i
uzasadnieniem ewentualnych odstępstw od zatwierdzonego projektu.
8. Wykonanie innych niewyszczególnionych prac kameralnych, niezbędnych do prawidłowego
wyrównania.
Wstępne obliczenia kameralne powinny być wykonane dwukrotnie i niezależnie. Zgodność
uzyskanych wyników powinna być potwierdzona podpisami osób wykonujących obliczenia.
Wyrównanie powinno być poprzedzone obliczeniem współrzędnych przybliżonych punktów sieci
wyrównywanej (z dwóch niezależnych wyznaczeń, przy czym różnice nie powinny przekraczać 0,2
m).
Wyrównanie:
Typowa postać danych wejściowych jest następująca:
- wykaz numerów punktów,
- wykaz współrzędnych przybliżonych,
- dane do oceny dokładności sieci.
Etapy wyrównania
Siec pozioma II klasy wyrównuje się na płaszczyźnie odwzorowania państwowego układu
współrzędnych "1965", metoda spostrzeżeń pośredniczących, realizując warunek [pvv] = min przy
założeniu bezbłędności punktów nawiązania, tj. punktów osnowy podstawowej I klasy.
1.Do wyrównania sieci II klasy przyjmuje się łącznie wyniki pomiarów polowych (kąty, kierunki,
długości) nowych oraz adaptowanych z sieci dawnych.
2.Przy wyrównaniu zbioru obserwacji należy stosować odpowiadające im wagi, które ustala się, jako
wielkości odwrotnie proporcjonalne do kwadratów średnich błędów tych obserwacji.
3. Wartości błędów średnich nowych pomiarów polowych należy obliczać:
1) kat i kierunek według wzorów, jeżeli liczba zamkniętych figur jest większa od 20.
Gdy liczba figur jest mniejsza od 20, błąd kata i kierunku należy przyjmować według instrukcji G -1,
2) długości boków według wzorów. Błędy średnie obserwacji adaptowanych ustala się w wyniku
analizy przeprowadzonej w fazie projektowania sieci.
4. Wyrównanie współrzędnych punktów sieci wykonywane ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz